Leczenie Leki Ochrona zdrowia Typ 2 Wiadomości

Inhibitory DPP-4 zarekomendowane do refundacji

Rada Przejrzystości działająca przy Agencji Oceny Technologii Medycznych AOTM – organu doradczego Ministra Zdrowia, pozytywnie zaopiniowała do refundacji 3 nowe leki stosowane w terapii cukrzycy typu 2. AOTM jest organem doradczym Ministra Zdrowia, a posiedzenie odbyło się 31/08/2014.

Leki doustne są jedną z opcji leczenia cukrzycy typu 2.
Inhibitory DPP-4 działają podobnie do leków inkretynowych.

Leki które otrzymały pozytywną opinię, należą do grupy leków zwanych inhibitorami DPP-4 lub też gliptynami. Leki te działają podobnie do leków inkretynowych (analogi GLP-1), aczkolwiek uważa się że leki inkretynowe są bardziej skuteczne. Z drugiej strony inhibitory DPP-1 są zażywane w formie tabletek, nie zaś iniekcji, wymaganych przez leki inkretynowe.

Rekomendacje DPP-4

Trzy nowe leki, które uzyskały pozytywną opinię Rady Przejrzystości, to:

  • Janumet
  • Ristfor
  • Ristaben

Rada stwierdziła zasadność refundacji tych leków w przypadku pacjentów, u których:

  • Metformina stosowana samodzielnie nie wystarcza do wyrównania glikemii i uzyskania:

o   chorzy w wieku powyżej lat 70 z cierpiących na cukrzycę 20 lat i więcej: HbA1C mniej niż 8%

o   pozostali chorzy: odczyt HbA1C mniej niż 7%

  • terapia inhibitorami DPP-4 jest preferowana względem terapii pochodnej sulfonylomocznikiem z powodu:

o   otyłość – BMI powyżej 35kg/m2

o   występowanie ryzyka ostrego niedocukrzenia, z historią ostrej hipoglikemii wymagającej hospitalizacji w ciągu ostatniego roku

  • połączona terapia metforminą i sulfonylomocznikiem nie wystarcza do wyrównania glikemii i uzyskania:

o   chorzy w wieku powyżej lat 70 z cierpiących na cukrzycę 20 lat i więcej: HbA1C mniej niż 8%

o   pozostali chorzy: odczyt HbA1C mniej niż 7%

Jak działają?

Janumet i Ristfor to dwie nazwy tego samego leku. Składają się z dwóch składników: metfrominy oraz sitagliptyny.

o   Sitagliptyna jest inhibitorem DPP-4 i blokuje rozkład hormonów zwanych inkretynami. Inkretyny stymulują trzustkę do wytwarzania insuliny, kiedy poziom glukozy we krwi jest wysoki – na przykład po posiłku. Tak więc sitagliptyna, poprzez zwiększanie stężenia inkretyn, pobudza trzustkę do produkcji insuliny i sprzyja regulacji glikemii. Co ciekawe, sitagliptyna działa tylko wtedy kiedy poziom cukru jest wysoki, więc nie pociąga za sobą groźby hipoglikemii. Sitagliptyna również zmniejsza produkcję glukozy przez wątrobę, zmniejszając poziom glukagonu.

o   Metfromina osłabia produkcję glukozy i zmniejsza wchłaniacie glukozy w jelitach

Ristaben to lek zawierający tylko sitagliptynę, obecnie na rynku jest też dostępna Januvia, która m taki sam skład. Obecnie koszt Januwii to wydatek około 240 PLN.

Opinia AOTM nie jest wiążąca dla Ministerstwa Zdrowia i nie oznacza że leki te zostaną wciągnięte na listę leków refundowanych, ale jest ważny krok w tym kierunku. Leki te mogą stanowić etap pośredni między kosztowanymi lekami inkretynowymi a tradycyjną terapią.

Monika Ostrowska

UkończyłaM Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w Londynie. Od czasu poślubienia diabetyka typu 1, cukrzyca i jej zagadnienia stały się moją największą pasją. Każdą wolną chwilę spędzam na pogłębianiu wiedzy o biologii cukrzycy.

Uważam, że o cukrzycy mówi się stanowczo za mało, a wiedza o niej powinna być popularyzowana, w zwłaszcza w szkołach. Szczególnie interesują mnie zaganiania z zakresu dietoterapii i dietetyki, a także nowoczesne metody leczenia cukrzycy. Śledzę wszystkie najnowsze doniesienia z zakresu badań nad komórkami macierzystymi, przeszczepami oraz terapiami lekowymi.

W Cukrzyca Polska odpowiadam za wiadomości, zwłaszcza z zakresu cukrzycy typu 1, a także za marketing i komunikację.

W czasie wolnym lubię biegać oraz czytać.

Przejdź do strony z pozostałymi autorami portalu Cukrzyca Polska.