Leczenie Typ 2 Wiadomości

Chirurgia bariatyczna skuteczna w walce z cukrzycą typu 2

Chirurgiczne leczenie otyłości
Chirurgiczne leczenie otyłości sprzyja remisji cukrzycy typu 2

Operacyjne leczenie otyłości jest skuteczniejsza niż standardowe metody walki z cukrzycą typu 2 u pacjentów z nadwagą- dowodzi najnowsze badanie przeprowadzone przez King College w Londynie i Uniwersytecie Katolickim w Rzymie. Co więcej okazuje się, że chirurgia bariatryczna (zajmująca się leczeniem otyłości) ma długofalowe skutki, które utrzymują się lata po zabiegu.

Operacje bypassów żołądka a leki cukrzycowe

Już wcześniejsze badania wykazały, że utrata wagi na skutek operacji może doprowadzić do diametralnej poprawy stanu cukrzycy typu 2 u otyłych diabetyków. Najnowsze analizy (po raz pierwszy randomizowane) udowodniły znacznie więcej- chirurgia bariatyczna jest bardziej skuteczna od konwencjonalnego leczenia cukrzycy typu 2 i daje długofalowe efekty.

Zespół naukowców z Anglii i Włoch kierowany przez dr Francesco Rubino z King College London wybrał losowo 53 uczestników Wszyscy mieli od 30 do 60 lat i wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 35 kg/mkw.

Pacjentów podzielono na trzy grupy. Osoby z pierwszej grupy poddano konwencjonalnej terapii lekowej. Pozostałych leczono operacyjnie- poprzez bypass żołądka i wyłączenie żółciowo-trzustkowe (bypass jelit). Wszyscy byli obserwowani przez 5 lat po operacji.

Remisja cukrzycy typu 2

Połowa pacjentów spośród 38 leczonych chirurgicznie utrzymywała remisję cukrzycy typu 2 (stężenie hemoglobiny glikowanej wynosiło 6,5% lub mniej bez przyjmowania leków) w ciągu pięciu lat. Takich przypadków nie było w 15-osobowej grupie leczonych tradycyjnie, lekami. Pierwsza grupa obserwowanych miała też niższy poziom glukozy oraz wykazywała o połowę niższe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Nie stwierdzono tez żadnych komplikacji pooperacyjnych.

Ponadto cukrzycy, którzy przeszli operację byli mniej narażone na powikłania związane z cukrzycą takie jak zawał serca, udar mózgu i choroby nerek (nefropatia cukrzycowa).

Wyłączenie żółciowo-trzustkowe dawało lepsze efekty w remisji choroby niż bypass żołądka. U 67 % pacjentów, którzy poddali się temu zabiegowi, stwierdzono remisję (cofnięcie się) choroby. Jednak bypass żołądka (u 37 % pacjentów po tym zabiegu stwierdzono remisję) wiązał się z mniejszą liczbą znaczących żywieniowych skutków ubocznych.

Ponad 80% pacjentów leczonych chirurgicznie -według American Diabetes Association – utrzymuje stężenie hemoglobiny glikowanej HbA1c poniżej 7,0% bez użycia leków przeciwcukrzycowych.

Obiecujące wyniki

Połowa pacjentów, u których stworzono remisję cukrzycy, doświadczyła łagodnego nawrotu hiperglikemii pięć lat po operacji. Dlatego specjaliści przestrzegają, że kontrola glikemii powinna być wykonywana nawet po remisji choroby.

Francesco Rubino, powiedział: “Wyniki badań sugerujące, że operacja znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na insulinę i inne leki dają nadzieje, że leczenie chirurgiczne może być właściwym sposobem leczenia cukrzycy typu 2. (…) Operacja może zmniejszyć zachorowalność i umieralność na cukrzycę w porównaniu do standardowego leczenia.”

Profesor Rubino przeprowadzał już wcześniej eksperymentalne badania na gryzoniach, które dowodziły, że modyfikacje żołądka i jelit mogą wywierać bezpośredni wpływ na regulację glukozy.

Przeczytaj też: chirurgiczne leczenie otyłości pomaga zapobiegać cukrzycy o 80%

Operacje bariatryczne w Polsce

Chirurgiczne leczenie otyłości jest refundowane przez NFZ, ale trzeba spełnić szereg kryteriów. Lekarz rodzinny na podstawie badania skieruje nas do lekarza bariatry, a ten z kolei skieruje na zabieg w jednym z ośrodków w Polsce.

Ze względu na to, że coraz więcej badań wskazuje na profilaktyczne i kliniczne właściwości chirurgi bariatrycznej, warto być może rozluźnić kryteria i zaoferować te metodę szerszym grupom pacjentów? Jeśli uważasz, że chirurgiczne leczenie otyłości pomogłoby w leczeniu cukrzycy, porozmawiaj ze swoim lekarzem diabetologiem.

Można również wykonać operacje na własny koszt, w prywatnej klinice. Ceny wynoszą nawet do 25.000 PLN

Monika Ostrowska

UkończyłaM Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w Londynie. Od czasu poślubienia diabetyka typu 1, cukrzyca i jej zagadnienia stały się moją największą pasją. Każdą wolną chwilę spędzam na pogłębianiu wiedzy o biologii cukrzycy.

Uważam, że o cukrzycy mówi się stanowczo za mało, a wiedza o niej powinna być popularyzowana, w zwłaszcza w szkołach. Szczególnie interesują mnie zaganiania z zakresu dietoterapii i dietetyki, a także nowoczesne metody leczenia cukrzycy. Śledzę wszystkie najnowsze doniesienia z zakresu badań nad komórkami macierzystymi, przeszczepami oraz terapiami lekowymi.

W Cukrzyca Polska odpowiadam za wiadomości, zwłaszcza z zakresu cukrzycy typu 1, a także za marketing i komunikację.

W czasie wolnym lubię biegać oraz czytać.

Przejdź do strony z pozostałymi autorami portalu Cukrzyca Polska.