Powikłania Wiadomości Życie z cukrzycą

Osoby z cukrzycą typu 1. i neuropatią bardziej narażone na depresję

Cukrzyca depresja
Neuropatia cukrzycowa czynnikiem ryzyka depresji

Badacze z Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute w Toronto twierdzą, iż obecna w przebiegu cukrzycy typu 1. neuropatia nerwów obwodowych jest dodatnio skorelowana z występowaniem objawów depresji. Wyniki badań Instytutu z Toronto, opublikowane na łamach czasopisma dotyczącego cukrzycy – Journal of Diabetes and its Complications – rzucają nowe światło na powiązanie współistnienia neuropatii cukrzycowej i depresji. Czym może być spowodowana taka zależność?

Kanadyjscy cukrzycy „pod lupą”

We wspomnianym badaniu przeprowadzonym przez naukowców z Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute w Toronto wzięło udział 323 uczestników.

Wszyscy z nich cierpieli na cukrzycę typu 1. dłużej niż 50 lat. Tak długi okres trwania choroby pozwolił bowiem zaobserwować jej wpływ na jakość życia i samopoczucie badanych.

W celu oceny tego stanu, uczestnicy mieli wypełnić kwestionariusz, w którym mieli oszacować odczuwane przez siebie uczucie przygnębienia, niepokoju i częstotliwość występowania stanów depresyjnych. Wspomniane kwestionariusze oparte były na oficjalnie opracowanych pytaniach ankietowych – GDS (Geriatic Depression Scale), oraz PAID (Problem Areas in Diabetes Scale).

Pierwszy z nich – kwestionariusz GDS – powszechnie używany jest w celu wstępnej diagnostyki stanów depresyjnych u osób starszych. Drugi z kolei – PAID – jest złożony z 20 pytań ankietowych dedykowanych osobom chorym na cukrzycę, które to dotyczą częstotliwości występowania negatywnych emocji często współistniejących z chorobą (frustracji, złości, strachu, niepokoju).

Jednocześnie, badacze musieli potwierdzić występowanie neuropatii u uczestników biorących udział w badaniu. W tym celu poddani oni byli testowi MNSI (Michigan Neuropathy Screening Instrument) używanego w celu wstępnej diagnostyki uszkodzeń nerwów obwodowych. Zdrowie uczestników zostało również sprawdzone pod kątem innych powikłań cukrzycowych – retinopatii, nefropatii i chorób serca.

Jak się okazało, spośród 323 uczestników, 137 cierpiało na neuropatię, 113 – nefropatię, 207 – retinopatię, 95 – choroby sercowo naczyniowe i 31 na chorobę niedokrwienną serca.

Co istotne, w podgrupie cierpiącej na neuropatię bardziej powszechnie występowały objawy depresyjne i chroniczny niepokój. Neuropatia okazała się powiązana z wyższym współczynnikiem w skali kwestionariusza PAID i GDS, których wysoki wynik wskazuje na możliwe występowanie depresji. Wyniki te nie zostały całkowicie wytłumaczone występowaniem chronicznego bólu, który pojawia się w przebiegu neuropatii i który z pewnością obniża jakość życia pacjentów.

Neuropatia i depresja częściej idą w parze

Wnioski z badania przeprowadzonego przez Instytut Lunenfeld-Tanenbaum Research  w Toronto wskazują na częstsze występowanie depresji niezależnej od bólu u pacjentów z wieloletnią cukrzycą typu 1. i współistniejącą neuropatią (aż o 25% w porównaniu do reszty badanych).

Okazuje się, iż neuropatia powiązana jest nie tylko z obniżeniem zdolności do wykonywania aktywności fizycznej, ale także z pogorszeniem stanu emocjonalnego, który utrudnia kontrolę glikemii.

Badacze wskazują na fakt, iż poza działaniem mającym na celu uśmierzenie bólu pacjentów powinny zostać podjęte inne kroki poprawiające ich jakość życia oraz wdrożone regularne kontrole pacjentów z neuropatią pod kątem rozwijania się u nich depresji.

Depresja to śmiertelna choroba

Jeśli podejrzewasz u siebie lub swoich bliskich pierwsze oznaki depresji, nie lekceważ ich. Obniżony nastrój, problemy ze snem, lub wręcz przeciwnie, potrzeba snu większa niż zwykle, obniżony lub zwiększony apetyt, jeśli trwają dłużej niż 2 tygodnie, mogą świadczyć o zakradającej się depresji.

W takiej sytuacji koniecznie idź do lekarza i poproś o pomoc, gdyż depresja pogarsza stan cukrzycy, a niewyrównana cukrzyca pogarsza stany depresyjne, tworząc błędne koło.

Źródło :

1. Bai J., Lovblom L., Cardinez M., Weisman A., et al. Neuropathy and presence of emotional distress and depression in longstanding diabetes: Results from the Canadian study of longevity in type 1 diabetes. Journal of Diabetes and its Complications. Volume 31, Issue 8, August 2017, Pages 1318-1324

Monika Ostrowska

UkończyłaM Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w Londynie. Od czasu poślubienia diabetyka typu 1, cukrzyca i jej zagadnienia stały się moją największą pasją. Każdą wolną chwilę spędzam na pogłębianiu wiedzy o biologii cukrzycy.

Uważam, że o cukrzycy mówi się stanowczo za mało, a wiedza o niej powinna być popularyzowana, w zwłaszcza w szkołach. Szczególnie interesują mnie zaganiania z zakresu dietoterapii i dietetyki, a także nowoczesne metody leczenia cukrzycy. Śledzę wszystkie najnowsze doniesienia z zakresu badań nad komórkami macierzystymi, przeszczepami oraz terapiami lekowymi.

W Cukrzyca Polska odpowiadam za wiadomości, zwłaszcza z zakresu cukrzycy typu 1, a także za marketing i komunikację.

W czasie wolnym lubię biegać oraz czytać.

Przejdź do strony z pozostałymi autorami portalu Cukrzyca Polska.