Ciąża Typ 1 Wiadomości

Cukrzyca typu 1 obniża płodność, zwłaszcza u kobiet

Już wcześniejsze badania sugerowały, że osoby chorujące na cukrzycę typu 1 posiadały mniej potomstwa, w porównaniu z osobami zdrowymi. Dodatkowo, naukowcy podejrzewali, że cukrzyca typu 1 bardziej ogranicza płodność u kobiet niż u mężczyzn. Mimo to, brakowało dokładnych danych dotyczących płodności mężczyzn, które mogły by potwierdzić wynik badań.

Płodność bywa ograniczona u osób chorych na cukrzycę typu 1
Cukrzyca typu 1 może negatywnie wpływać na płodność, zwłaszcza u kobiet

Naukowcy z Uniwersytetu Las Palmas Del Canaria w Hiszpanii postanowili sprawdzić, czy faktycznie istnieje zależność miedzy zachorowaniem na cukrzycę typu 1 a płodnością. Wyniki tego badania zostaną opublikowane w grudniowym wydaniu brytyjskiego magazynu Diabetologia, a Cukrzyca Polska przedstawia ich wyniki jako pierwsza.

Płodność i cukrzyca typu 1

Aby uzyskać pełniejszy obraz płodności osób chorujących na cukrzycę, badacze przeanalizowali dane 1,761 rodzin, w których 3,010 rodzeństwa cierpiało na cukrzycę typu 1 oraz w których 801 rodzeństwa było zdrowych. Dzięki temu, że w badaniu udział wzięli członkowie tych samych rodzin, badacze mogli uwzględnić wpływ uwarunkowań kulturowych i społecznych na płodność. Płodność w dyskutowanej analizie jest rozumiana jako ilość posiadanych dzieci.

W omawianym badaniu przeprowadzonym przez naukowców z Hiszpanii, uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie ankiety. Wszystkie osoby biorące udział w badaniu miały minimum 18 lat, średnia wieku wynosiła 31 lat, mężczyźni i kobiety w równych proporcjach.

Badacze wzięli również pod uwagę czas trwania choroby, dzieląc uczestników badania na tych, u których cukrzyca została zdiagnozowana przed 18 rokiem życia i na tych, u których cukrzyca typu 1 została zdiagnozowana po 18 roku życia.

Cukrzyca obniża płodność

Wyniki badania wykazały, że kobiety miały więcej potomstwa niż mężczyźni, a to głownie z powodu tego, że więcej mężczyzn pozostawało bezdzietnych. Analizy danych następnie wykazały, że osoby chorujące na cukrzycę posiadały mniej dzieci w porównaniu z osobami zdrowymi.

Mimo, że kobiety cierpiące na cukrzycę typu 1 posiadały więcej dzieci w porównaniu z mężczyznami chorującymi na cukrzycę typu 1, to różnica między zdrowymi i chorymi kobietami była dużo większa, niż różnica w dzietności między zdrowymi i chorymi mężczyznami.

Oznacza to, że cukrzyca typu 1 znacząco bardziej wpływa na płodność kobiet niż na płodność mężczyzn.

Czas trwania choroby również odgrywał rolę – osoby, u których zdiagnozowano cukrzycę typu 1 po 18 roku życia, posiadały więcej dzieci, niż ci, u których cukrzyce zdiagnozowano w dzieciństwie.

Dalsze analizy

Badanie nie wyjaśnia jednak przyczyn dla których tak się dzieje. Płodność rozumiana jako ilość potomstwa nie musi koniecznie oznaczać upośledzonej, biologicznej płodność. Może jedynie oznaczać wpływ cukrzycy na decyzje prokreacyjne kobiet, możliwości znalezienia odpowiedniego partnera do założenia rodziny orz inne czynniki socjo-ekonomiczne. Niezbędne są dalsze badania aby dokładnie określić przyczyny takiego stanu rzeczy, i co ważniejsze, skutecznie im zapobiec.

Monika Ostrowska

UkończyłaM Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w Londynie. Od czasu poślubienia diabetyka typu 1, cukrzyca i jej zagadnienia stały się moją największą pasją. Każdą wolną chwilę spędzam na pogłębianiu wiedzy o biologii cukrzycy.

Uważam, że o cukrzycy mówi się stanowczo za mało, a wiedza o niej powinna być popularyzowana, w zwłaszcza w szkołach. Szczególnie interesują mnie zaganiania z zakresu dietoterapii i dietetyki, a także nowoczesne metody leczenia cukrzycy. Śledzę wszystkie najnowsze doniesienia z zakresu badań nad komórkami macierzystymi, przeszczepami oraz terapiami lekowymi.

W Cukrzyca Polska odpowiadam za wiadomości, zwłaszcza z zakresu cukrzycy typu 1, a także za marketing i komunikację.

W czasie wolnym lubię biegać oraz czytać.

Przejdź do strony z pozostałymi autorami portalu Cukrzyca Polska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.