Statystyki cukrzycy w Polsce i na świecie

Statystyki cukrzycy w Polsce rosną 2,5% rocznie
Statystyki cukrzycy w Polsce mówią, że jedne na dziesięciu Polaków choruje na cukrzycę

Cukrzyca jest obecnie nazywana pierwszą niezakaźną epidemią na świecie, szacuje się że na świecie żyje 387 milionów osób cierpiących na cukrzycę, z czego 179 milionów, czyli prawie połowa, pozostaje niezdiagnozowana.

Statystyki cukrzycy w Polsce

Na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia i Koalicji-Cukrzyca, podaje się, że w Polsce jest około 3,5 miliona osób chorych na cukrzycę, z czego około 1/3 z tych osób – ponad 1milion –pozostaje niezdiagnozowanych. Oznacza to, że co jedenasta osoba w Polsce cierpi na cukrzycę.

Szacunkowo ilość chorych dotkniętych tym schorzeniem rośnie o 2,5% rocznie. Jeśli ilość zachorowań będzie wzrastać w tym tempie, to w 2020 w Polsce będzie ponad 4 miliony chorych. W praktyce oznacza to, że 1 z dziesięciu Polaków będzie cierpieć na tę groźną, śmiertelną chorobę.

 PopulacjaZdiagnozowaniNiezdiagnozowaniCałkowita liczbaTyp 2Typ 1
Ilość osób38 540 0002 330 0001 170 0003 500 0002 150 000180 000
%6,0%3,0%9,1%5,6%0,5%

Źródło: http://koalicja-cukrzyca.pl/docs/blue_paper_raport_cukrzyca_to.pdf.pdf

Na tle całego świata, polski odsetek chorych – 9,1%, nie wygląda najgorzej, gdyż jest poniżej światowej średniej 10.6%. Aczkolwiek, na tle Europy wypadamy słabiej, gdyż Europejska średnia wynosi 8,4% wszystkich dorosłych, to daje nam 8 miejsce w ilości przypadków cukrzycy w Europie.

Cukrzyca typu 1

Cukrzyca typu 1 stanowi 5% wszystkich przypadków cukrzycy, oraz stanowi 85% przypadków cukrzycy wśród dzieci i młodzieży poniżej 20 roku życia.Ilość zachorowań jest względnie stała, aczkolwiek niektóre kraje zauważyły wzrost liczby zachorowań (Tajwan). Jest to najprawdopodobniej spowodowane zwiększona ilością infekcji wirusowych, które wcześniej nie były obecne w tych krajach

Statystyki cukrzycy
Statystyki cukrzycy

Cukrzyca ciężarnych

Cukrzyca ciążowa jest formą cukrzycy, której główną przyczyna jest ciąża, i zazwyczaj mija w ciągu 6 tygodni po porodzie. Cukrzyca ciężarnych dotyka 1 na 25 ciąż (3.4%-3.9% wszystkich ciąż).  Niestety, statystyki mówią, że od 30% do 50%kobiet cierpiących na cukrzycę ciążową zachoruje na cukrzycę typu 2 10-15 lat po porodzie.

Otyłość i typ 2 cukrzycy

Około 85-90% przypadków cukrzycy to cukrzyca typu 2.

Około 48% osób cierpiących na cukrzycę jest klasyfikowana, jako osoby z nadwagą – BMI 25-29,9 kg/m2, dalsze 40% chorych jest klasyfikowana, jako osoby otyłe pierwszego stopnia (BMI 30-34,9)

Jedynie 12% chorych na cukrzycę ma normalną masą ciała (BMI:18,5–24,9).

Choć cukrzyca dotyczy osób po 40 roku życia, to coraz więcej dzieci i osób młodych również zapada na to schorzenie. Brak tutaj dokładnych statystyk, ale ocenia się że 2-3% przypadków cukrzycy u dzieci stanowi cukrzyca typu 2.

Inne typy cukrzycy

Pozostałe 5% przypadków zachorowań na cukrzycę stanowią inne typy cukrzycy. Cukrzyce monogenowe MODY stanowią 2%-3% wszystkich zachorowań, pozostałe typu to cukrzyca polekowa i cukrzyce powiązane z innymi schorzeniami, takim jak zespół Downa.

Śródło: www.IDF.org