Leczenie Typ 2 Wiadomości

Dieta może zatrzymać rozwój cukrzycy t2 u 40% chorych

Dieta, waga kuchenna cukrzyca
Dieta może pomóc zahamować rozwój cukrzycy typu 2 u prawie co drugiego chorego

Badacze z McMaster University w Kanadzie potwierdzają – podstawową rolę w powstrzymaniu dalszego rozwoju cukrzycy typu 2 pełni odpowiednia dieta oraz aktywność fizyczna. Wskazują na to najnowsze badania, które przeprowadzono u pacjentów z cukrzycą typu 2.

Jest to o tyle istotne, iż dotychczas uważano, że cukrzyca jest chorobą postępującą i wcześniej czy później stan chorego ulegnie pogorszeniu. Jeśli jednak dieta i aktywność fizyczną mogą pomóc zatrzymać ten trend, to cukrzyca nie musi być już wyrokiem stałego pogorszenia się stanu zdrowia.

O badaniu

W celu potwierdzenia tezy, iż dieta faktycznie pełni istotną rolę w dalszym rozwoju choroby, grupę 83 diabetyków podzielono losowo na trzy grupy. Dwie z nich otrzymały odpowiednio 8 lub 16-tygodniowy plan żywieniowo-treningowy, zawierający specjalnie ułożony jadłospis i program ćwiczeń. Podaż insuliny i doustnych leków hipoglikemizujących pozostały bez zmian. Co ważne, wartość energetyczną w zaproponowanych dietach zmniejszono o 500 do 750kcal. Pacjenci należący do tych grup odbywali również cykliczne spotkania z dietetykiem i pielęgniarką.

Trzecia grupa otrzymała z kolei jedynie zalecenia dotyczące monitorowania poziomu glukozy we krwi i ogólne porady dotyczące postępowania w diecie cukrzycowej.

Wyniki eksperymentu

Po  trzech miesiącach od rozpoczęcia badania, w grupie pierwszej, w której wdrożono 16-tygodniową interwencję żywieniowo-treningową, 40% uczestników wykazało częściową lub całkowitą remisję choroby. Podobną sytuację zaobserwowano w grupie drugiej, u której interwencja trwała osiem tygodni, jednak tam poprawę zanotowano u 20% pacjentów.

Dla porównania, oznaki remisji lub zahamowania postępu cukrzycy wykazało jedynie 4 z 28 pacjentów z grupy trzeciej, czyli 14%, w której wdrożono jedynie ogólne zalecenia.

Połączenie doustnych leków przeciwcukrzycowych, insuliny i zmiany stylu życia, a więc kompleksowa terapia cukrzycy sprawiła, że 40% uczestników było w stanie utrzymać stan remisji trzy miesiące po odstawieniu leków hipoglikemicznych.

Mimo, iż wyniki z przeprowadzonego badania są obiecujące, badacze wciąż szukają środka, który sprawi, że remisja będzie trwała dłużej, niż kilka miesięcy, gdyż ja pokazuje badanie, po roku różnice w między pacjentami z poszczególnych grup nie były już tak znaczące. nie wiadomo jednak, czy pacjenci utrzymali dietę i aktywność fizyczną po zakończeniu badania czy tez powrócili do dawnych nawyków.

Jakie z tego wnioski?

Badanie to wskazuje jednak, że cukrzyca typu 2. nie musi być chorobą, na postęp której nie możemy wpłynąć. To my sami, dokonując codziennych wyborów żywieniowych i prowadząc określony styl życia decydujemy, czy stwarzamy warunki do remisji, czy progresji schorzenia.

Panujące do tej pory przekonanie, że cukrzyca typu 2. jest przewlekłą, nieuleczalną i ciągle postępującą chorobą, jest nie do końca zgodne z prawdą. Jak widać, zastosowanie kompleksowej terapii żywieniowo-treningowej może skutkować cofnięciem się cukrzycy – a przynajmniej czasową regresją – u znacznej liczby osób.

Jest to o tyle ważne, gdyż każdy lek ma skutki uboczne i nie jest obojętny dla organizmu. Remisja cukrzycy i odstawienie leków lub ich zmniejszenie powinno więc być celem leczenia cukrzycy typu 2.

Argument do zmian

Wnioski z przeprowadzonych przez kanadyjskich naukowców badań, mogą być argumentem do zasadności zmiany obowiązujących schematów postępowania terapeutycznego w cukrzycy. Zamiast wyłącznej kontroli glikemii, powinno się dążyć do kompleksowego postępowania ukierunkowanego na remisję choroby oraz monitorować stan zdrowia pacjentów zwracając uwagę na każdy przejaw ponownego nawrotu choroby.

Jest to również dobra wiadomość dla pacjentów – namacany i potwierdzony naukowo fakt, iż dieta faktycznie pełni niebagatelną rolę w przebiegu cukrzycy, a może nawet prowokować jej remisję, dodaje motywacji do prowadzenia prawidłowych nawyków żywieniowych.

Co ważne, takie postępowanie musi być prowadzone przez długi okres czasu, gdyż remisja cukrzycy – choć możliwa – jest trudna i wymaga cierpliwości i konsekwencji. Jak na razie badaczom nie udało się ustalić, czy takie polepszenie może być długotrwałe, ale nawet chwilowa remisja jest w tym przypadku pożądana.

Trwają dalsze badania

Przytoczone badanie ma oczywiście pewne ograniczenia, szczególnie dotyczące zbyt małej liczby osób biorących w nim udział, jednak daje naukowcom bodziec do dalszego zgłębienia tematu roli diety w progresji cukrzycy. Badania w tym temacie prowadzą również inne ośrodki badawcze, m.in. w Kalifornii, gdzie testuje się wpływ okresowych postów i głodówek na remisję cukrzycy i regenerację trzustki. W tyle nie pozostaje również Wielka Brytania, gdzie badacze dzięki życzliwości i wsparciu finansowemu fundacji Diabetes UK prowadzą wieloośrodkowe badania kliniczne dotyczące wpływu diety niskoenergetycznej na remisję cukrzycy.

Wiemy już, że dieta jest podstawą kontroli glikemii. Niedawno okazało się, iż kompleksowa interwencja żywieniowo-treningowa, połączona z leczeniem farmakologicznym może spowodować czasowy regres cukrzycy. Miejmy nadzieję, iż badacze nie ustaną w próbach odkrycia sposobu na utrzymanie choroby w stanie remisji.

Monika Ostrowska

UkończyłaM Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w Londynie. Od czasu poślubienia diabetyka typu 1, cukrzyca i jej zagadnienia stały się moją największą pasją. Każdą wolną chwilę spędzam na pogłębianiu wiedzy o biologii cukrzycy.

Uważam, że o cukrzycy mówi się stanowczo za mało, a wiedza o niej powinna być popularyzowana, w zwłaszcza w szkołach. Szczególnie interesują mnie zaganiania z zakresu dietoterapii i dietetyki, a także nowoczesne metody leczenia cukrzycy. Śledzę wszystkie najnowsze doniesienia z zakresu badań nad komórkami macierzystymi, przeszczepami oraz terapiami lekowymi.

W Cukrzyca Polska odpowiadam za wiadomości, zwłaszcza z zakresu cukrzycy typu 1, a także za marketing i komunikację.

W czasie wolnym lubię biegać oraz czytać.

Przejdź do strony z pozostałymi autorami portalu Cukrzyca Polska.