Kontrola Typ 1 Wiadomości

Formoterol – lek na astmę – zapobiega hipoglikemii

Formoterol opakowanie oraz inhalator
Lek na astmę, Formoterol, może pomóc unikać ciężkich hipoglikemii

Badania przedstawione w magazynie Diabetes Care wykazały, że stosowanie Formoterolu może uchronić dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 1 przed wystąpieniem ciężkiej hipoglikemii. Wyniki te sugerują, że lek -który dotychczas wykorzystywano w leczeniu astmy i chorób płuc- może być skuteczny w kontroli cukrzycy.

Lęk przed wystąpieniem hipoglikemii jest częstym powodem, dla którego pacjenci unikają agresyjnej terapii insuliną i wola utrzymywać stan lekkiej hiperglikemii. Takie podejście w długim okresie oznacza wyższa hemoglobinę glikowaną HbA1c oraz ryzyko powikłań.

Formoterol i cukrzyca typu 1

Hipoglikemia, czy też niedocukrzenie, pojawia się, gdy poziom insuliny we krwi spada poniżej 55 mg/dl. Stan jest może być niebezpieczny dla zdrowia pacjenta, w skrajnych przypadkach może prowadzić do śpiączki.

Autorzy tłumaczą, że formoterol wydaje się korzystnie wpływać na produkcję glukozy poprzez bezpośredni wpływ na wątrobę i ewentualnie poprzez aktywację receptorów beta-2. Dodatkowo jego wziewna postać zapewnia szybki i bezpośredni dostęp do krążenia tętniczego.

Renata D. Belfort De Aguiar z w Yale University School of Medicine i jej zespół porównali dane z dwóch grup badawczych. Pierwszy obejmował siedmiu uczestników z cukrzycą typu 1 oraz siedem osób zdrowych. Przydzielono ich losowo do wziewnego formoterolu lub placebo. Druga grupa badawcza składała się pacjentów z cukrzycą typu 1.

Formoterol zapobiega hipoglikemii

Uczestnicy pierwszego etapu otrzymali 48 mg wziewnego formoterolu lub placebo na czczo (10 godzin po posiłku). Do 30 minut później podawano im insulinę w oparciu o aktualny poziom glukozy.

Przez następną godzinę stężenie glukozy mogło swobodnie opadać do poziomu hipoglikemii (50-58 mg / dl). W tym czasie naukowcy obserwowali objawy zgłaszane przez uczestników.

Z obserwacji wynikało, że wśród chorych na cukrzycę typu 1 lek zwiększał poziom glukozy w organiźmie w porównaniu z placebo. Następnie, gdy poziom glukozy swobodnie opadał, formoterol opóźniał czas wystąpienia hipoglikemii o 10-15 minut.

W drugim protokole badawczym pięciu uczestnikom z cukrzycą typu 1 podano wdychany formoterol (48 mg) i placebo na godzinę przed podaniem insuliny. Przez kolejne 60 minut otrzymywali podwojoną dawkę podstawowej insuliny. Naukowcy monitorowali poziom glukozy co 5 do 10 minut. Na koniec badania w grupie przyjmującej placebo poziom glukozy spadł do 58 mg / dl, natomiast pozostał stabilny wśród osób po formoterolu. A to oznacza, że lek zapobiegł wystąpieniu hipoglikemii.

Zarówno w pierwszym jak i w drugim raporcie formoterol nie miał istotnego wpływu na poziom hormonów (adrenaliny, glukagonu, kortyzolu i hormonu wzrostu), ani na ciśnienie krwi, choć nieco przyspieszył tętno badanych.

Autorzy stwierdzają: “(…) Podawanie formoterolu może zapobiegać hipoglikemii, a zatem może pomóc pacjentom z cukrzycą typu 1 w osiągnięciu optymalnej kontroli glikemii bez ryzyka niedocukrzeń. Będą potrzebne dalsze badania w celu określenia optymalnej dawki i sposobu podawania leku pacjentom z cukrzycą typu 1”.

Uwaga: nie stosuj leków na właśną rękę.

Monika Ostrowska

UkończyłaM Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w Londynie. Od czasu poślubienia diabetyka typu 1, cukrzyca i jej zagadnienia stały się moją największą pasją. Każdą wolną chwilę spędzam na pogłębianiu wiedzy o biologii cukrzycy.

Uważam, że o cukrzycy mówi się stanowczo za mało, a wiedza o niej powinna być popularyzowana, w zwłaszcza w szkołach. Szczególnie interesują mnie zaganiania z zakresu dietoterapii i dietetyki, a także nowoczesne metody leczenia cukrzycy. Śledzę wszystkie najnowsze doniesienia z zakresu badań nad komórkami macierzystymi, przeszczepami oraz terapiami lekowymi.

W Cukrzyca Polska odpowiadam za wiadomości, zwłaszcza z zakresu cukrzycy typu 1, a także za marketing i komunikację.

W czasie wolnym lubię biegać oraz czytać.

Przejdź do strony z pozostałymi autorami portalu Cukrzyca Polska.