Technologia Typ 1 Wiadomości

FreeStyle Libre poprawia samokontrolę cukrzycy

FreeStyle Libre zestaw do monitorowania glikemii
FreeStyle Libre to system do monitorowania glikemii bez nakłuć

O użyteczności nowego systemu monitorowania stężenia glukozy FreeStyle Libre przekonało się już ponad 50 tysięcy cukrzyków. Firma Abbott produkująca urządzenia ma nadzieję, że ta liczba wkrótce znacznie wzrośnie. 16 lutego w Paryżu zaprezentowano wyniki badań nad efektywnością FreeStyle Libra w kontroli glikemii. Wyniki są obiecujące.

  • Przeczytaj wcześniejsze doniesienia na temat efektywności FreeStyle Libre

Mniej bólu, więcej pomiarów

Mierzenie poziomu cukru 16 razy dziennie, czyli aż trzy razy ponad typowe zalecenia pomiarów przez kraje Europejskie, bez konieczności nakłuwania palców, poprawa i ułatwienie kontroli cukrzycy i zmniejszenie ryzyka wystąpienia groźnych hipoglikemii. To tylko niektóre z zadowalających wyników zdobytych dzięki użytkownikom testującym system.

FreeStyle Libre to system monitorowania stężenia glukozy we krwi, który umożliwia cukrzykom sprawdzanie poziomu cukru poprzez skanowanie czujnika umieszczonego na ramieniu, bez konieczności nakłuwania palca za każdym pomiarem. System zapewnia graficzny wykaz poziomów glikemii, który oferuje znacznie więcej danych niż zwyczajne mierzenie poziomu cukru we krwi.

Zwiększona częstotliwość pomiarów umożliwia rzetelniejszą samokontrolę

Wyniki najnowszych badań nad FreeStyle Libre i jej wpływu na jakość kontroli cukrzycy zaprezentowane zostały w Paryżu podczas kongresu Zaawansowanych Technologii i Leczenia Cukrzycy (ATTD – Advanced Technologies and Treatment Diabetes). Badania pokazały, że użytkownicy FreeStyle Libre dokonywali średnio 16 pomiarów cukru dziennie, czyli znaczni więcej niż ilość pomiarów wykonywanych przy użyciu glukometru.

Ponadto diabetycy stosujący Libre osiągnęli niższe wartości hemoglobiny glikowanej (Hba1c), sumaryczny czas trwania niedocukrzeń (poniżej 59 mg/dL) obniżył się o 15%, a ilość przypadków ciężkich hipoglikemii (poniżej 45 mg/dL) aż o 49%, z kolei czas trwania wysokich poziomów cukru (powyżej 180 mg/dL) obniżył się z 11 godzin do zaledwie 6 godzin dziennie.

GlukometrFreeStyle Libre
Ilośc pomiarów dziennie5-616.3
Poprawa średnich wyników HBa1C8%6.70%
Zmniejszenie czasu w hipoglikemii – poniżej 70, 55 i 45 mg/dLodpowiednio -15%, -40% i -49%
Czas w hiperglikemii – ponad 180 mg/dL dziennie10.5h5.9h
Zwiększono czas pozostawania w stanie normoglikemii     – 70-180 mg/dL – dziennie12h16.8h

 

Trendy i analizy pomiarów wspierają dobre efekty samokontroli

Mimo iż, w przeciwieństwie do tradycyjnych urządzeń monitorujących (ang. CGMs – continous gucose monitors), Libre nie jest w stanie ostrzec użytkownika o wysokim bądź niskim poziomie cukru we krwi jeśli chory nie uaktywni skanowania, to linia wykazu graficznego wskazuje czy i w jakim tempie poziomy cukru maleją lub wzrastają. Umożliwia to cukrzykowi szybkie wykrycie spadku co daje szansę na zapobiegnięcie powstania hipoglikemii. Urządzenie umożliwia przeglądanie trendów, pomaga zaobserwować jak zachowują się cukry pomiędzy posiłkami oraz podczas snu, co okazuje się być bardzo pomocne w modyfikowaniu dawek insuliny.

Technologia XXI wieku usprawnia niełatwą codzienność cukrzyków

Przeprowadzone przez naukowców badania były ważnym elementem w procesie testowania urządzenia, jednak głównym źródłem danych wykorzystanych w końcowych statystykach byli prawdziwi użytkownicy FreeStyle Libre z całego świata. Informacje zaczerpnięto z 50 381 urządzeń, które wykorzystały w sumie 279 446 sensorów, za których pomocą wykonano ponad 409 milionów pomiarów.

Mimo iż nie została stworzona grupa kontrolna, wyniki wyraźnie pokazują, że osoby będące zaangażowane w nowoczesny system monitorowania poziomów glikemii są w stanie poprawić jakość codziennej samokontroli, a w efekcie osiągnąć doskonałość w kontrolowaniu swojej cukrzycy.

Redukcja czasu poświęconego na okiełznanie hipo i hiperglikemii jak i zmniejszeniem poziomu Hba1c jest kolejnym silnym argumentem, który powinien przekonać każdego, że system ciągłego monitorowania poziomu glukozy we krwi powinien być dostępny szczególnie dla osób chorujących na cukrzycę typu 1.

Monika Ostrowska

UkończyłaM Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w Londynie. Od czasu poślubienia diabetyka typu 1, cukrzyca i jej zagadnienia stały się moją największą pasją. Każdą wolną chwilę spędzam na pogłębianiu wiedzy o biologii cukrzycy.

Uważam, że o cukrzycy mówi się stanowczo za mało, a wiedza o niej powinna być popularyzowana, w zwłaszcza w szkołach. Szczególnie interesują mnie zaganiania z zakresu dietoterapii i dietetyki, a także nowoczesne metody leczenia cukrzycy. Śledzę wszystkie najnowsze doniesienia z zakresu badań nad komórkami macierzystymi, przeszczepami oraz terapiami lekowymi.

W Cukrzyca Polska odpowiadam za wiadomości, zwłaszcza z zakresu cukrzycy typu 1, a także za marketing i komunikację.

W czasie wolnym lubię biegać oraz czytać.

Przejdź do strony z pozostałymi autorami portalu Cukrzyca Polska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.