Leki Typ 2 Wiadomości

Inhibitory SGLT2 (Invokana, Forxiga) mogą powodować wymagającą hospitalizacji kwasicę ketonową

Invokana i Forxiga, leki z grup inhinitory SGLT2
Invokana i Forxiga mogą powodować groźna dla zdrowia kwasicę ketnową

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) wydała ostrzeżenie na temat nowo opracowanej klasy leków na cukrzycę typu 2, które niebezpiecznie podnoszą poziom ketonów we krwi.

Chodzi o inhibitory SGLT2. Z leków, które są powiązane z występowaniem kwasicy, w Polsce dostępna jest tylko Invokana oraz Forxiga.

Inhibitory SGLT2

Inhibitory SGLT2 są klasą leków na receptę, które są dopuszczone do leczenia cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów. Leki te obniżają poziom cukru we krwi poprzez wydalanie cukru z moczem. W Polsce leki te są dostępne jako osobne preparaty, w innych krajach występują również w połączeniu z innymi lekami, takimi jak metformina.

FDA, której celem jest kontrola i dopuszczanie leków do obrotu, poinformowała o 20 przypadkach ketozy i kwasicy ketonowej która wystąpiła u pacjentów leczonych inhibitorami SGTL2 od marca 2013 do czerwca 2014 roku. Wszyscy pacjenci ci wymagali hospitalizacji.

Kwasica jest groźnym powikłaniem cukrzycy, i najczęściej dotyczy cukrzycy typu 1,i towarzyszy jej zazwyczaj bardzo wysoki poziom cukru we krwi, czyli hiperglikemia. Jednak u przypadku osób chorych na cukrzycę typu 2 przyjmujących inhibitory SGLT2, u których stwierdzono kwasicę, poziom cukru w krwi był tylko nieznacznie podwyższony. U niektórych pacjentów wystąpiła ona w wyniku choroby, zmniejszonego przyjmowania pokarmów lub płynów.

Duża ilość ciał ketonowych we krwi jest bardzo niebezpieczna i może wymagać hospitalizacji. Każdy z pacjentów z objawami ketozy (niedociśnienie, odwodnienie) musi być skierowany do szpitala.

W ostrzeżeniu FDA podkreśla, że leki z grupy Inhibitory SLGT2 mogą prowadzić do cukrzycowej kwasicy ketonowej, niebezpiecznych komplikacji, które w rezultacie mogą powodować śpiączkę, a nawet śmierć.

Invokana, Forxiga i inne leki z tej grupy

FDA wymienia trzy leki stosowane w leczeniu cukrzycy typu 2, które zawierają SGLT2, i które są szczególnie powiązane z występowaniem kwasicy. Są nimi: Invokana, Invokamet, Forxiga, Xigduo XR, Jardiance i Glyxambi.

Jak te leki mają być regulowane? Agencja nie wydała żadnego oświadczenia na ten temat.

Pacjenci powinni jednak zwrócić szczególną uwagę na wszelkie objawy kwasicy ketonowej i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy takie jak trudności w oddychaniu, nudności, wymioty, bóle brzucha, zamieszania i zmęczenie lub senność.

Nie należy przerywać terapii lub samodzielnie zmienić leki na inne bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Monika Ostrowska

UkończyłaM Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w Londynie. Od czasu poślubienia diabetyka typu 1, cukrzyca i jej zagadnienia stały się moją największą pasją. Każdą wolną chwilę spędzam na pogłębianiu wiedzy o biologii cukrzycy.

Uważam, że o cukrzycy mówi się stanowczo za mało, a wiedza o niej powinna być popularyzowana, w zwłaszcza w szkołach. Szczególnie interesują mnie zaganiania z zakresu dietoterapii i dietetyki, a także nowoczesne metody leczenia cukrzycy. Śledzę wszystkie najnowsze doniesienia z zakresu badań nad komórkami macierzystymi, przeszczepami oraz terapiami lekowymi.

W Cukrzyca Polska odpowiadam za wiadomości, zwłaszcza z zakresu cukrzycy typu 1, a także za marketing i komunikację.

W czasie wolnym lubię biegać oraz czytać.

Przejdź do strony z pozostałymi autorami portalu Cukrzyca Polska.