Leczenie Typ 1 Wiadomości Wyleczenie

Jak się zakwalifikować do programu badawczego szczepionki limfocytami Treg przeciwko cukrzycy typu 1?

Naukowiec pracuje nad cukrzyca
Jak się zakwalifikować do programu badawczego szczepionki limfocytami Treg przeciwko cukrzycy typu 1?

Kilka dni temu polską społeczność diabetyków zelektryzowała wiadomość na temat szczepionki przeciwko cukrzycy typu 1 stworzonej przez polskich naukowców z Gdańska. Wiele osób skontaktowało się z nami, pytając, jak dostać się do programu. Poniżej przedstawiamy pełną listę wstępnych kryteriów, oraz dane kontaktowe.

Przypomnijmy, że szczepionka jest skuteczna u osób ze świeżo zdiagnozowaną chorobą, u których trzustka nadal produkuje insulinę. Szczepionka hamuje rozwój choroby, spowalnia jej rozwój i łagodzi objawy, przedłużając okres, w którym nie jest wymagana insulina. Szczepionka jest w fazie badań, i nie wiadomo, jak długo okres remisji będzie trwał.

Jak się zakwalifikować do programu testowania szczepionki przeciwko cukrzycy typu 1?

Aby zostać wstępnie zakwalifikowanym do programu badawczego „Terapia komórkowa cukrzycy typu 1 w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127- oraz przeciwciało anty-CD20 – badanie randomizowane”, należy spełnić szereg wstępnych warunków:

  • wiek 8-16 lat
  • polskie obywatelstwo
  • masa ciała > 30 kg oraz BMI między 25 a 75 percentylem na siatce centylowej BMI (bez nadwagi i niedowagi)
  • wczesna faza cukrzycy typu 1 – pierwsze 3 miesiące trwania choroby lub 8 miesięcy trwania cukrzycy jeśli pacjent otrzymuje insulinę w dawce poniżej 0,3j/kg wagi ciała/dobę
  • poziom C-peptydu na czczo przy rozpoznaniu cukrzycy >0,7 ng/ml przy glikemii nie wyższej jak 130 mg/dl
  • dodatnie miano autoprzeciwciał potwierdzających destrukcję komórek beta trzustki ( anty-GAD – przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego, ICA – przeciwwyspowe, IAA – przeciwinsulinowe) – wysokie miano jednego z przeciwciał (4-krotność normy) lub niskie miana dwóch lub trzech przeciwciał (2-4-krotność normy).
  •  całkowite zapotrzebowanie na insulinę < 0,5 j./ kg masy ciała/ dobę oraz brak tendencji do zwiększania się zapotrzebowania w kolejnych tygodniach terapii insulinowej
  • nieprzyjmowanie na stałe innych leków poza insuliną (nie dotyczy witaminy D)
  • brak chorób współistnijących oraz przebytych w szczególności: zaburzeń układu krwiotwórczego (niedokrwistość, limfopenia, neutropenia, małopłytkowość), nowotworów, zakrzepicy, nadciśnienia tętniczego, makroalbuminurii, retinopatii, niedoboru IgA, układowych zakażeń grzybiczych, aktywnego zakażenia wirusem EBV, przebytego lub aktywnego zakażenia wirusem HIV, HCV, HBV, prątkiem gruźlicy, krętkiem kiły.

Leczenie może być jedynie zastosowane u osób, które mają wole współpracy z lekarzami, posiadają wystarczającą wiedzę na temat cukrzycy i jej kontroli oraz nie cierpią na zaburzenia emocjonalne, takie jak depresja, zaburzenia odżywiania, nałogi.

Gdzie się zgłosić?

Jeśli uważasz, że twoje dziecko spełnia powyższe kryteria, zadzwoń na podany niżej numer telefonu lub napisz maila na:

Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii UCK w Gdańsku

Dr n.med Ilona Derkowska – e-mail: itechmanska@hotmail.com

Lek. Magdalena Żalińska – e-mail: magda.zalinska@gmail.com

Oddział Diabetologii Dziecięcej – tel. 58 349 2815, 58 349 2890

Przed wykonaniem telefonu, należy odnaleźć dokumentację medyczną z okresu diagnozy choroby oraz przygotować informacje na temat powyższych kryteriów. Dla osób, które zakwalifikują się do programu, terapia jest bezpłatna. Terapia jest finansowana  grantu naukowego STRATEGMED.

prof. dr hab. med. Małgorzata Myśliwiec-e-mail: mysliwiec@gumed.edu.pl tel. 58 349 28 98

Ostateczna decyzja, kto zostanie przyjęty do programu, leży w gestii osób nadzorujących przebieg badania.

Monika Ostrowska

UkończyłaM Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w Londynie. Od czasu poślubienia diabetyka typu 1, cukrzyca i jej zagadnienia stały się moją największą pasją. Każdą wolną chwilę spędzam na pogłębianiu wiedzy o biologii cukrzycy.

Uważam, że o cukrzycy mówi się stanowczo za mało, a wiedza o niej powinna być popularyzowana, w zwłaszcza w szkołach. Szczególnie interesują mnie zaganiania z zakresu dietoterapii i dietetyki, a także nowoczesne metody leczenia cukrzycy. Śledzę wszystkie najnowsze doniesienia z zakresu badań nad komórkami macierzystymi, przeszczepami oraz terapiami lekowymi.

W Cukrzyca Polska odpowiadam za wiadomości, zwłaszcza z zakresu cukrzycy typu 1, a także za marketing i komunikację.

W czasie wolnym lubię biegać oraz czytać.

Przejdź do strony z pozostałymi autorami portalu Cukrzyca Polska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.