Ochrona zdrowia Wiadomości Życie z cukrzycą

Koniec z brakiem insuliny w aptekach? W życie weszło nowe prawo farmaceutyczne

Nowe prawo farmaceutyczne
Nowe prawo farmaceutyczne weszło w życie 12 lipca 2015

12 lipca w życie weszły nowe przepisy, które mają powstrzymać właścicieli aptek i hurtowni farmaceutycznych przed wywozem insuliny, leków nasercowych i innych leków specjalistycznych do Europy Zachodniej. Nowelizacja ma uchronić polskich pacjentów przed niedoborem leków ratujących życie.

Jednym z leków, których notorycznie brakuje w aptekach, jest insulina Humalog, niezbędna do przeżycia w cukrzycy typu 1.

Kara grzywny za odwróconą dystrybucję

Nowelizacja Prawa Farmaceutycznego, która weszła w życie w niedzielę, 12 lipca, mówi, że każdy zamiar wywozu leków (na przykład insuliny) za granicę należy zgłosić Inspekcji Farmaceutycznej. W przypadku zagrożenia brakiem danego leku, Główny Inspektor Farmaceutyczny ma obowiązek zgłoszenia sprzeciwu do wywozu w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.

Jeśli dana apteka czy hurtowania nie zgłosi chęci wywozu albo wywiezie leki wbrew sprzeciwowi inspekcji farmaceutycznej, będzie karana grzywną. Kara będzie mogła wynosić do 5% wartości rocznego obrotu netto.

Skąd będzie wiadomo, że dostępność leku jest zagrożona? Jeśli w 5% aptek w województwie będzie brakować danego leku, wojewódzki inspektor farmaceutyczny będzie przekazywał tę informację głównemu inspektorowi, a ten ministrowi zdrowia. Ten ostatni włączy lek na listę preparatów, które nie mogą podlegać wywozowi.

Poprawka narzucająca obowiązek dostaw leków odrzucona

To rozwiązanie jednak nie gwarantuje dostępności leków w aptekach. Nadal dystrybucja leków będzie zależała od polityki firm farmaceutycznych i hurtowni. Naczelna Izba Aptekarska proponowała poprawkę, która zmuszałaby firmy farmaceutyczne do zapewnienia każdej aptece takiej ilości leków, na jakie pacjenci przedstawili recepty. Jednak ustawodawca tę poprawkę odrzucił.

Ustawodawca bał się, że taki obowiązek sprawiłby, iż firmy farmaceutyczne musiałaby by dostarczać leki i do tych aptek, które nielegalnie wywożą leki.

Łańcuch odwróconej dystrybucji

Proceder równoległego eksportu jest dobrze znany pod nazwą odwróconej dystrybucji. Choć cały czas był nielegalny, ale to nie przeszkadzało to nieuczciwym aptekom i hurtowniom sprzedawać Humalog za granicę z dużym zyskiem.

Dotychczas nieuczciwe hurtownie i apteki sprzedawały insulinę i inne leki (te refundowane, bo dzięki temu, że państwo dokładało do ceny, można było na nich najwięcej zarobić) do zachodnich sąsiadów, gdzie ceny leków są znacznie wyższe niż w Polsce. Działo się to kosztem polskich pacjentów, którzy do refundacji mieli prawo.

Nie można całkowicie zakazać wywozu leków za granicę, gdyż unijna dyrektywa o obrocie lekami pozwala eksportować leki, to zakazany jest eksport medykamentów refundowanych.

Co robić, gdy nadal brakuje insuliny?

Jeśli zauważymy, że w naszej aptece brakuje insuliny, należy jak najszybciej zgłosić to Generalnemu Inspektorowi Farmaceutycznemu. Adres email:gif@gif.gov.p

W zgłoszeniu podaj swoje imię, nazwisko, dokładny adres oraz temat interwencji.

W opisie podaj dokładny adres apteki o które j mowa, datę odnowy sprzedaży leku oraz infrmację jakich leków brakuje. W ten sposób Główny Inspektorat Farmaceutyczny będzie mógł podjąć kontrolę w danym regionie.

Monika Ostrowska

UkończyłaM Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w Londynie. Od czasu poślubienia diabetyka typu 1, cukrzyca i jej zagadnienia stały się moją największą pasją. Każdą wolną chwilę spędzam na pogłębianiu wiedzy o biologii cukrzycy.

Uważam, że o cukrzycy mówi się stanowczo za mało, a wiedza o niej powinna być popularyzowana, w zwłaszcza w szkołach. Szczególnie interesują mnie zaganiania z zakresu dietoterapii i dietetyki, a także nowoczesne metody leczenia cukrzycy. Śledzę wszystkie najnowsze doniesienia z zakresu badań nad komórkami macierzystymi, przeszczepami oraz terapiami lekowymi.

W Cukrzyca Polska odpowiadam za wiadomości, zwłaszcza z zakresu cukrzycy typu 1, a także za marketing i komunikację.

W czasie wolnym lubię biegać oraz czytać.

Przejdź do strony z pozostałymi autorami portalu Cukrzyca Polska.