Powikłania Typ 2 Wiadomości

Niektóre leki na cukrzycę typu 2 prowadzą do niewydolności serca

Niektóre leki na cukrzycę typu 2 prowadzą do niewydolności serca
Niektóre leki na cukrzycę typu 2 prowadzą do niewydolności serca

Kompleksowe badania kliniczne przeprowadzone na ponad 95 tys. pacjentach wykazały, że niektóre leki obniżające poziom glukozy we krwi przepisane chorym na cukrzycę typu 2, zwiększają ryzyko niewydolności serca.

Wyniki badań zostały przedstawione w American College of Cardiology w Dorocznej Sesji Naukowej i opublikowane w bieżącym numerze The Lancet, dział Cukrzyca i Endokrynologia.

Niewydolność serca

Niewydolność serca to stan, w którym budowa serca lub też jego funkcjonowanie uniemożliwiającą wykonywanie czynności mięśnia sercowego. W cukrzycy serce jest szczególnie narażone na niewydolność w wyniku miażdżycy, zawału serca czy nadciśnienia tętniczego. Tak więc leki, które dodatkowo przyczyniają się do tego stanu, powinny być zażywane jedynie w ostateczności.

Gliptyny i tiazolidynodiony niebezpieczne dla serca

Kompleksowa meta analiza objęła 14 raportów z badań klinicznych, w których uczestniczyło 95,5 tys. pacjentów.

Wykazano, że klasa leków na cukrzycę prowadząca najsilniej do niewydolnością serca to tiazolidynodiony (TZD) obejmujące leki Actos (pioglitazone) and Avandia (rosiglitzone). Ryzyko niewydolności serca u osób przyjmujących TZD zwiększyło się aż o 42 % w stosunku do pozostałych pacjentów.

Klasa leków z drugim najwyższym ryzykiem niewydolności serca to inhibitory DPP-4 (gliptyny), które obejmują leki, takie jak Januvia (sitagliptyna), Galvus (wildagliptyna) i Onglyza (saksagliptyny). Leki te podnosiły ryzyko niewydolności serca o 25%.

Nie wszystkie leki na cukrzycę typu 2 prowadziły do niewydolności serca. Na przykład, Lantus (insulina glargine) zmniejszyła ryzyko wystąpienia niewydolności serca o 10%.

Jak twierdzi dr Michael Farkouh, główny autor badania, oprócz przyjmowania leków obniżających poziom cukru we krwi, przetestowano też inne formy walki z cukrzycą np. intensywny spadek wagi. Okazało się, że zmniejszają one ryzyko wystąpienia niewydolności serca.

Ograniczenie leków w cukrzycy typu 2

„Wyniki badań mogą okazać się przełomem dla osób borykających się z cukrzycą i chorobami serca- mówi Barry Rubin, dyrektor medyczny Centrum Kardiologii Peter Munk w Kanadzie. -(…) badanie wskazuje drogę, którą trzeba podążać, żeby zmniejszyć ryzyko rozwoju tych chorób. Analiza może w przyszłości przynieść dużo”, dodaje.

Badanie sugeruje, że jeśli to możliwe, należy za wszelką cenę ograniczyć przyjmowanie leków na cukrzycę. W zamian należy poprawić styl życia, czyli ograniczyć spożycie przetworzonej żywności i słodkich napojów, jeść dużo warzyw i regularne gimnastykować się. Każdy zrzucony kilogram jest związany ze zmniejszeniem ryzyka wystąpienia niewydolności serca.

Monika Ostrowska

UkończyłaM Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w Londynie. Od czasu poślubienia diabetyka typu 1, cukrzyca i jej zagadnienia stały się moją największą pasją. Każdą wolną chwilę spędzam na pogłębianiu wiedzy o biologii cukrzycy.

Uważam, że o cukrzycy mówi się stanowczo za mało, a wiedza o niej powinna być popularyzowana, w zwłaszcza w szkołach. Szczególnie interesują mnie zaganiania z zakresu dietoterapii i dietetyki, a także nowoczesne metody leczenia cukrzycy. Śledzę wszystkie najnowsze doniesienia z zakresu badań nad komórkami macierzystymi, przeszczepami oraz terapiami lekowymi.

W Cukrzyca Polska odpowiadam za wiadomości, zwłaszcza z zakresu cukrzycy typu 1, a także za marketing i komunikację.

W czasie wolnym lubię biegać oraz czytać.

Przejdź do strony z pozostałymi autorami portalu Cukrzyca Polska.