Lantus i Toujeo - porównanie działania

Insulina Toujeo

Toujeo a Lantus Cukrzyca Polska Tłumaczenie
Toujeo ma bardziej wyrównywany profil działania w porównaniu do Lantusa przy większym stężeniu substancji czynnej

Insulina Toujeo jest insuliną długodziałającą. Znajduje zastosowanie zarówno w cukrzycy typu 1, jak i cukrzycy typu 2. Jest to nazwa handlowa, zaś substancją czynną zawartą w tym preparacie jest insulina typu glargine. Ten sam rodzaj substancji zawiera również preparat Lantus i Abasaglar. To co wyróżnia lek Toujego od innych preparatów, to między innymi zawartość zwiększonego stężenia insuliny.

Toujeo znajduje się na liście leków refundowanych w Polsce od 1 stycznia 2017 roku.

Co to jest insulina Toujeo i kto może ją stosować?

Insulina Toujeo zawiera substancję czynną zwaną „insuliną glargine” – jedną z rodzajów insulin bazowych, długodziałających.

Stosowana jest w leczeniu cukrzycy typu 1 i 2 jako uzupełnienie braku (lub niedostatecznego działania) naturalnej insuliny produkowanej w organizmie człowieka. Według Europejskiej Agencji Leków można ją stosować u dorosłych oraz u dzieci powyżej 2 roku życia.

Preparat Toujeo posiada wyższe stężenie substancji czynnej, tj. 300 j. / ml, w porównaniu do innych preparatów insuliny glargine, gdzie stężenie wynosi 100 j. /ml.

Insulina Toujeo początkowo była znana pod nazwą Optisulin, która została dopuszczona do leczenia w dniu 27 czerwca 2000 roku. Obecna nazwa obowiązuje od 24 kwietnia 2015r.

Jak działa Insulina Toujeo?

Insulina zawarta w opisywanym produkcie należy do tzw. długodziałających analogów insuliny. Słowo „długodziałający” oznacza, że jej stężenie we krwi utrzymuje się przez całą dobę, a w tym wypadku nawet dłużej. Natomiast wyrażenie „analog insuliny” oznacza, że jest to insulina ludzka, która została poddana modyfikacjom w procesie tzw. „rekombinacji genetycznej”. Metoda polega na produkowaniu powyższej insuliny przez bakterie, którym uprzednio wszczepiono specjalny, ludzki gen.

Główna różnica w porównaniu z naturalną insuliną człowieka polega na dłuższym działaniu w organizmie.

Działanie insuliny Toujeo zaczyna się po około 1 godzinie od wstrzyknięcia i utrzymuje się ponad 24 godziny. We krwi jest obecna do 30-32 godzin. Z tego względu czasem określa się ją mianem insuliny „ultradługodziałającej”. Wykres jej działania jest bezszczytowy, czyli przez cały czas równomiernie obniża stężenie glukozy. Wynika z tego również fakt, że nie powoduje nagłych, dużych zmian poziomów cukru we krwi.

Toujeo a utrzymanie masy ciała

Badania również wykazały, że insulina Lantus powoduje większy przyrost masy ciała, niż Toujeo. W ciągu 6 miesięcy pacjenci przyjmujący Lantusa średnio przybrali o 0,28kg więcej niż pacjenci przyjmujący Choć nie jest ogromna różnica, to warto o tym pamiętać jeśli próbujesz  zredukować masę ciała. Toujeo może uczynić ten wysiłek nieco prostszym.

Graf wykazujący rónicę między Lantusem o Toujeo
Tpujeo powoduje mniejszy przyrost masy ciała w porównaniu z Lantusem

Toujeo a Lantus

Składową leku Toujeo i leku Lantus jest ten sam typ insuliny. Tak więc obydwa preparaty znajdują identyczne zastosowanie, oraz mają zbliżony profil działania. Stosuje się je raz dziennie.

Zasadniczą cechą wyróżniającą produkt Toujeo jest zwiększone stężenie insuliny. Jak już wspomniano, posiada on 3 razy więcej substancji czynnej w 1 ml. Fakt ten przyczynia się do występowania innych specyficznych właściwości tego preparatu.

Badania kliniczne dowodzą,że insulina Toujeo powoduje podobną kontrolę glikemii w cukrzycy typu 2. Stosując Toujeo, uzyskano średnio o 0,4% niższe stężenie HbA1c, niż przy leczeniu insuliną Lantus.

Zwiększone stężenie leku wpłynęło również na większą bezszczytowość. Wahania glikemii są o 50% mniejsze. Czas działania jest dłuższy – Toujeo działa ponad 24 godziny, zaś Lantus maksymalnie dobę.

Inną istotną cechą powodującą przewagę nad preparatem Lantus, jest niższe ryzyko występowania hipoglikemii.

Jak zażywać insulinę Toujeo

Lek Toujeo ma postać roztworu do wstrzykiwań. Należy podawać go poprzez wkłucie podskórne w okolicy brzucha, uda lub ramienia.

Insulinę Toujeo podaję się raz dziennie. Można wstrzykiwać ją o dowolnej porze dnia, natomiast ważne by była to stała pora z dopuszczalnymi wahaniami o +/- 3 godziny. Insulina Toujeo może być stosowana jako pojedynczy lek przeciwcukrzycowy lub w połączeniu z innymi lekami. W przypadku cukrzycy typu 1 należy dodatkowo podawać insulinę szybko-/krótkodziałającą w czasie posiłków. W cukrzycy typu 2 insulina Toujeo może być stosowana z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Zakres dawki w jednorazowym podaniu wynosi od 1 do 80 jednostek insuliny. Preparaty Abasaglar i Lantus również zawierają insulinę glargine, jednak w mniejszej dawce. Wymienione preparaty nie działają przez to w pełni tak samo, i nie można ich stosować zamiennie. Decyzję o zmianie leku Lantus/Abasaglar na Toujeo (lub odwrotnie) powinien podejmować tylko lekarz, gdyż konieczne jest wtedy skorygowanie dawki.

Opakowanie

Preparat Toujeo dostępny jest w opakowaniach zawierających 10 jednorazowych wstrzykiwaczy (SoloStar) po 1,5ml. Jeden wstrzykiwacz zawiera 450 jednostek insuliny. Cena leku po refundacji wynosi 159,10 zł. Należy do listy bezpłatnych leków dla osób po 75 roku życia.

 

Preparat zawierający insulinę glargineCena bez refundacjiCena po refundacji
Toujeo 10 wstrzykiwaczy 1,5ml530,33 zł159,10 zł
Abasaglar 10 wkładów 3ml357,72 zł107,32 zł
Lantus 5 wkładów 3ml198,15 zł72,95 zł

Skutki uboczne

Insulina Toujeo, choć należy do stosunkowo bezpiecznych leków, posiada również pewne ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Skutki uboczne są podobne jak w przypadku innych preparatów insulinowych i można wśród nich wymienić:

  • hipoglikemię, choć ryzyko jest niższe niż przy stosowaniu innych preparatów insuliny glargine,
  • reakcje w miejscu wstrzyknięcia w postaci bólu, zaczerwienienia, świądu,
  • wysypkę na skórze

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.