Powikłania Typ 1 Wiadomości Życie z cukrzycą

Rośnie oczekiwana długość życia w cukrzycy typu 1 – mówią naukowcy

Oczekiwana długość życia cukrzycy typu 1 wzrasta
Oczekiwana długość życia diabetyków typu 1 rośnie – będziemy żyć dłużej!

Badanie oczekiwanej długości życia diabetyków, przeprowadzone w Wielkie Brytanii, wykazało, że oczekiwana długość życia cukrzyków typu 1 znacząco wzrosła w ostatnich latach.

Postęp w technologii kontroli choroby, lepszej jakości insuliny, glukometry, pompy oraz dokładniejsze zalecenia w zakresie prewencji i leczenia powikłań, sprawiły, że diabetycy typu 1 mogą spodziewać się dłuższego i zdrowszego życia, w porównaniu z chorymi, którzy byli leczeni 20 czy 30 lat temu.

Najnowsze wyniki badań oczekiwanej długości życia cukrzyków typu 1

Najnowsze wyniki badań przeprowadzonych przez uniwersytet Dundeee w Szkocji, UK, wykazują, że różnica oczekiwanej długości życia między diabetykami a osobami zdrowymi, zmniejszyła się i wynosi 11 i 13 lat, zależnie od płci.

Badanie obejmowało 24,000 cukrzyków typu 1 w wieku od 20 do 80 lat. Badania wykazały:

Mężczyźni

  • Średnio mężczyźni z cukrzycą typu 1 żyją 66,2 lata, w porównaniu z 77,4 latami, jakie przeżywają zdrowi mężczyźni (w Polsce spodziewana długość życia zdrowych mężczyzn wynosi 75,68 lata, czyli niecałe 2 lata mniej)
  • Oznacza to oczekiwaną długość życia krótszą o 11 lat
  • Co więcej, 47% mężczyzn z cukrzycą typu 1, czyli prawie połowa, dożywało 70 roku życia
  • U tych mężczyzn, którzy zachowali zdrowe nerki, średnia długość życia wynosiła 69 lat

Kobiety

  • Kobiety z cukrzycą typu 1 dożywają średnio 68.1 lat, w porównaniu z 81 latami, przeżywanymi przez zdrowe kobiety (w Polsce spodziewana długość życia zdrowych kobiet wynosi 80,4 lata)
  • Oznacza to, że spodziewana długość życia kobiet z cukrzycą typu 1 jest krótsza o 13 lat, w porównaniu ze zdrowymi kobietami
  • Co więcej, 55% kobiet z cukrzycą typu 1 dożywało 70 roku życia
  • W przypadku tych pań, u których nerki funkcjonowały prawidłowo, spodziewana długość życia wynosiła 73,1 lat

Główne przyczyny zgonów

Według badaczy, główną przyczyną zgonów wśród diabetyków była choroba niedokrwienna serca, która odpowiadała za 36% zgonów u mężczyzn i 31% zgonów u kobiet chorujących na cukrzycę typu 1. Upośledzenie funkcji nerek również odgrywało rolę, zwłaszcza, że choroby nerek są silnie powiązane z chorobami serca w cukrzycy.

Interesującym jest fakt, że u osób poniżej 60 roku życia, główna przyczyną wczesnych zgonów była śpiączka cukrzycowa oraz kwasica cukrzycowa. 29,4% zgonów mężczyzn przed 50 rokiem życia oraz 21,7% zgonów kobiet przed 50 rokiem życia było spowodowanych kwasicą i śpiączką.

Przewidywana długość życia diabetyków typu 1 w przeszłości

Dla porównania, w USA w latach 70’ ubiegłego wieku spodziewana długość życia diabetyków była krótsza o aż 27 lat, w porównaniu ze zdrowymi osobami. Co oznacza że w latach 70’ ubiegłego wieku diabetyk typu 1 mógł spodziewać się dożyć do 45 -55 lat.

Aż do zeszłego tygodnia oficjalne statystki głównych organizacji charytatywnych, zajmujących się cukrzycą w UK podają, że oczekiwana utrata długości życia spadłą o połowę i wynosi od 15 do 20 lat, w porównaniu z osobami zdrowi.

Nadzieja na przyszłość

Warto wspomnieć, że są to dane średnie, a większość zanotowanych zgonów dotyczyła osób urodzonych przed 1944 rokiem życia. Oznacza to, że wiele z tych osób przeżyło większość choroby, zanim na rynku pojawiły się dokładne glukometry, insulina, jaką dziś znamy czy dokładne rekomendacje co do poziomu HbA1c (niektórzy mogą pamiętać kontrole cukru przy użyciu moczu i pasków, a nie krwi z palców).

Dziś glukometry, insulina oraz wiedza o chorobie są nieporównywalne lepsze.

Oznacza to, że można mieć uzasadnioną nadzieje, że ta różnica będzie się stale zmniejszała, a może nawet zaniknie.

Warunkiem jest dobra kontrola cukrzycy. Inne badanie wykazało, że utrzymanie HbA1c poniżej 7% zmniejsza ryzyko wczesnej śmierci o 33%, w porównaniu z osobami, które maja HbA1c znajduje się między 7% a 9%.

Polska a Wielka Brytania

Choć dane te dotyczą Wielkiej Brytanii, to dostęp polskich diabetyków do najnowszych metod leczenia cukrzycy typu 1 jest obecnie podobny (choć kosztują one nas więcej), wiec można założyć że oczekiwana długość życia polskich diabetyków typu 1 będzie znajdowała się w podobnych granicach.

Źródło: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2088852

Benedykt Ostrowski

W trakcie mojej kariery miałem przyjemność pracować dla wielu prestiżowych, międzynarodowych organizacji związanych z cukrzycą, pisząc artykuły z zakresu leczenia i kontroli cukrzycy, diety oraz zdrowia.

Z cukrzycą żyję od 1992 roku, kiedy w wieku 11 została u mnie zdiagnozowana cukrzyca typu 1.

Za swoją siłę uważam rozległą wiedzę z zakresu badań nad cukrzycą, leczeniem cukrzycy oraz, co uważam za najważniejsze, wiedzę czym cukrzyca jest dla nas, diabetyków.

W Cukrzyca Polska odpowiadam za jakość merytoryczną zawartości całego portalu, oraz sekcje poświęcone kontroli i leczeniu cukrzycy.

Przejdź do strony z pozostałymi autorami portalu Cukrzyca Polska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.