Insulina Leczenie Leki Ochrona zdrowia Typ 2 Wiadomości

Brak refundacji – fałszywe oszczędności?

Jak informowaliśmy 04/09/2014, Rada Przejrzystości zarekomendowała do refundacji 3 nowe leki stosowane w terapii cukrzycy typu 2. Tutaj więcej szczegółów.

AOTM jest organem doradczym Ministra Zdrowia
AOTM jest organem doradczym Ministra Zdrowia

Na kolejnym posiedzeniu, które odbyło się 08/09/2014, Rada Przejrzystości zajęła się kolejnymi lekami wykorzystywanymi w leczeniu cukrzycy typu 2. Niestety, w tym przypadku Rada negatywnie zaopiniowała refundację poniższych leków i utrzymała dotychczasowe zasady refundacji.

Leki, które nie otrzymały pozytywnej opinii do refundacji to:

  • Lantus
  • Invokana

Lantus

Lanatus jest to długo-działająca insulina podskórna, do wstrzykiwania raz dziennie. Zaletą tego typu insuliny jest fakt, że jest to insulina bez szczytowa, czyli jest działanie jest rozłożone równomiernie w czasie. Pomaga ona też uniknąć nocny epizodów hipoglikemii. Konieczność wykonania zastrzyku tylko raz dziennie ułatwia kontrolę tej choroby.

Obecnie Lantus jest już dostępny w refundacji w poniższych przypadkach:

  • Dorośli, młodzieży i dzieci od 2 r.ż. cierpiący na cukrzycę typu 1
  • Osoby cierpiące na cukrzycę typu 2:

o   przyjmujących insulinę NPH (insulina ludzka o przedłużonym działaniu) od minimum 6 miesięcy

o   z HbA1c ≥8%

  • Osoby cierpiących na cukrzycę typu 2

o   przyjmujących insulinę NPH (insulina ludzka o przedłużonym działaniu) od minimum 6 miesięcy

o   z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz

  • tzw. cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg. WHO)

Obecnie Lantus jest refundowany na poziomie 70%, z odpłatnością 30% dla wyżej wymienionych pacjentów.

Pełna cena wynosi 242,64 PLN, cena z refundacją: 72.79PLN

Invokana

Invokana to lek wykorzystywany w terapii cukrzycy typu 2 tam , gdzie sama dieta i wysiłek fizyczny nie przynoszą spodziewanych efektów, a pacjent nie może przyjmować metfrominy.

Invokana należy do grupy leków inhiborów SGLT-2, co oznacza że powoduje wydzielanie nadmiaru glukozy z organizmu wraz z moczem. W ten sposób pomaga skutecznie regulować glikemię oraz wskaźnik HbA1C.

Obecnie Invokana nie jest objęta refundacją w żadnym wypadku, a cena opakowania wynosi około 339 PLN.

Sztuczne oszczędności?

Koszty refundacji leków i wyrobów medycznych w 2013 wyniosły 1,1 mld PLN, zaś koszty powikłań wyniosły trzykrotność kosztów refundacji – 3.5 mld PLN. Jeśli dodamy do tego straty z tytułu niezdolności do pracy wywołanych cukrzycą – dalsze 1,1 mld PLN to całkowita kwota kosztów poza lekowych wynosi 4,6 mld PLN.

W obliczu tak wysokich kosztów leczenia powikłań, odmowa refundacji leków cukrzycowych, które mogą pomóc w ich uniknięciu, wydaje się być wynikiem fałszywej ekonomii i spowodować zwiększenie kosztów w przyszłości.

Monika Ostrowska

UkończyłaM Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w Londynie. Od czasu poślubienia diabetyka typu 1, cukrzyca i jej zagadnienia stały się moją największą pasją. Każdą wolną chwilę spędzam na pogłębianiu wiedzy o biologii cukrzycy.

Uważam, że o cukrzycy mówi się stanowczo za mało, a wiedza o niej powinna być popularyzowana, w zwłaszcza w szkołach. Szczególnie interesują mnie zaganiania z zakresu dietoterapii i dietetyki, a także nowoczesne metody leczenia cukrzycy. Śledzę wszystkie najnowsze doniesienia z zakresu badań nad komórkami macierzystymi, przeszczepami oraz terapiami lekowymi.

W Cukrzyca Polska odpowiadam za wiadomości, zwłaszcza z zakresu cukrzycy typu 1, a także za marketing i komunikację.

W czasie wolnym lubię biegać oraz czytać.

Przejdź do strony z pozostałymi autorami portalu Cukrzyca Polska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.