Ochrona zdrowia Wiadomości

Od 2015 papierowe zwolnienia lekarskie zostaną zastąpione e-zwolnieniami

W piątek (03/10/2014) Kancelaria Prezesa Rady Ministrów powiadomiła o zmianach w sposobie wydawania zwolnień lekarskich. Zmiany te wejdą w życie od stycznia 2015.

Lekarz diabetolog rozmawia z pacjentem chorym na cukrzycę.
Cukrzycy mogą potrzebować zwolnienie lekarskie w przypadku powikłań cukrzycowych.

Zwolnienia lekarskie a cukrzyca

Diabetycy niezależnie od typu cukrzycy na jaki cierpią, mogą wymagać zwolnienia lekarskiego w przypadku epizodu ostrej hipoglikemii lub hiperglikemii która zaowocowała kwasicą ketonową czy w wyniku innych powikłań cukrzycowych. Szacuje się, że koszty związane z niezdolnością do pracy spowodowane cukrzycą wynoszą 12 miliardów złotych rocznie.

Uproszczenie systemu

Zmiany mają na celu usprawnienie wydawania zwolnień lekarskich i uwolnienie lekarzy od konieczności wypełniania druków. Dodatkowo, nie będziemy już musieli zanosić zwolnienia do pracodawcy – dostanie on je automatycznie przez internet.

Przede wszystkim jednak nowy system ma za zadnie walkę z nadużyciami i ułatwienie kontroli zwolnień przez ZUS. W obecnym systemie, zanim zwolnienie trafi do ZUS, jego termin często mija, więc kontrole krótkookresowych zwolnienie są praktycznie niemożliwe. Nowy system sprawi, że ZUS otrzyma zwolnienie praktycznie natychmiast i będzie mógł przeprowadzić kontrolę w domu chorego.

Jak to działa?

Lekarz wystawi nam zwolnienie w komputerze i prześle je bezpośrednio do ZUS oraz do naszego pracodawcy przez internet. Nasz pracodawca otrzyma ja na swoim profilu płatnika ZUS. Profil ten jest który jest częścią systemu informacyjnego ZUS.

Jeśli nasz pracodawca nie posiada profilu płatniku w systemie ZUS, otrzymamy wydruk e-zwolnienia od lekarza, który dostarczymy pracodawcy osobiście.

W wyjątkowych sytuacjach, takich jak wizyty domowe czy braku dostępu do internetu, lekarz będzie mógł wystawić tradycyjne, papierowe zwolnienie na formularzu zwolnienia, z podpisem i pieczątką. Formularze te będą drukami ścisłego zarachowania, a ich wydawanie będzie rejestrowane.

Dodatkowe korzyści

Według Kancelarii Premiera, nowy system zaoszczędzi budżetowi państwa 212 mil złotych. Oszczędności będą głownie pochodzić z:

  • Ograniczenia nadużyć związanych z nieuzasadnionego korzystania ze zwolnień lekarskich
  • Zmniejszenie zatrudnienia obsługi zwolnień
  • Rezygnacji z druku bloczków zwolnień lekarskich

Okres przejściowy

Okres przejściowy zaplanowano na 3 lata, od 2015 do 2018. W tym czasie obie formy zwolnień – papierowe jak i e-zwolnienia, będą honorowane jednakowo. Od 2018 będą obowiązywały już tylko e-zwolnienia.

Benedykt Ostrowski

W trakcie mojej kariery miałem przyjemność pracować dla wielu prestiżowych, międzynarodowych organizacji związanych z cukrzycą, pisząc artykuły z zakresu leczenia i kontroli cukrzycy, diety oraz zdrowia.

Z cukrzycą żyję od 1992 roku, kiedy w wieku 11 została u mnie zdiagnozowana cukrzyca typu 1.

Za swoją siłę uważam rozległą wiedzę z zakresu badań nad cukrzycą, leczeniem cukrzycy oraz, co uważam za najważniejsze, wiedzę czym cukrzyca jest dla nas, diabetyków.

W Cukrzyca Polska odpowiadam za jakość merytoryczną zawartości całego portalu, oraz sekcje poświęcone kontroli i leczeniu cukrzycy.

Przejdź do strony z pozostałymi autorami portalu Cukrzyca Polska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.