Leki Typ 1 Wiadomości Wyleczenie Życie z cukrzycą

Polscy naukowcy wygrywają z cukrzycą

naukowiec

TREG – nowatorska metoda leczenia cukrzycy typu I – zaczyna być dostępna dla pacjentów. Dzięki wynalazkowi polskich naukowców z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dzieci i młodzież z nowo zdiagnozowaną cukrzycą typu I mają szansę na znaczną poprawę jakości życia. Do terapii nie można jednak zakwalifikować każdego pacjenta.

W opatentowanej przez polskich naukowców metodzie TREG, pobiera się własne komórki (limfocyty T regulatorowe) chorego, namnaża je w laboratorium i ponownie podaje pacjentowi. Zwiększając liczbę komórek Tregs w organizmie, osoby cierpiące na cukrzycę typu I mają szansę na chociażby częściowe zachowanie funkcji trzustki. To bardzo ważne, ponieważ własna insulina jest wydzielana w sposób precyzyjny i chroni lepiej niż najnowocześniejsza pompa insulinowa.

Do kogo jest skierowana nowoczesna terapia?

Metoda TREG jest postępem w leczeniu choroby, jednak – aby zostać zakwalifikowanym do nowoczesnej terapii – pacjenci muszą spełniać szczególne kryteria. Z uwagi na to, że terapia metodą TREG nie regeneruje wysp trzustkowych, a jedynie zabezpiecza funkcjonujące jeszcze wyspy przed zniszczeniem, leczenie rozpoczyna się od znalezienia właściwego pacjenta, u którego proces autoimmunologiczny nie zniszczył całkowicie trzustki. Zwykle oznacza to, że granica czasu, w której można przyjąć chorego do terapii, wynosi około dwa miesiące od rozpoznania cukrzycy typu I. Potem pula żywych wysp trzustkowych jest już zbyt mała, aby pozyskać wystarczającą ilość limfocytów T regulatorowych i osiągnąć pożądane rezultaty terapii.
Leczeniem objęci mogą zostać pacjenci do 18 roku życia, ale tylko pod warunkiem, że funkcja ich trzustki została zachowana w co najmniej 20-30%. Do terapii nie mogą zostać zakwalifikowani pacjenci poniżej 30 kg, ponieważ od tak małych dzieci nie można by było pobrać wystarczającej ilości krwi. Polscy naukowcy szacują, że spośród ok. 2 tys. nowo zdiagnozowanych pacjentów rocznie, kilkaset osób kwalifikowałoby się do podania leku komórkowego TREG.

Jakie są efekty leczenia metodą TREG?

Terapia TREG pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie na podawaną insulinę. Część pacjentów ma przedłużony tzw. honeymoon, czyli okres, w którym w ogóle nie potrzebują insuliny. To co najbardziej cieszy polskich naukowców, to wydzielanie własnej insuliny przez pacjentów nawet pięć lat po leczeniu. Nawet po tak długim okresie, u pacjentów, którzy otrzymali te komórki, nadal obserwowany jest wyrzut własnej insuliny po posiłku. Jest to dowód, że trzustka wciąż działa. Nie jest on tak wysoki jak u zdrowego człowieka, ale jest znaczący.

Dla pacjenta chorego na cukrzycę ma to ogromne znaczenie, ponieważ nawet jeżeli już przyjmuje insuliny w zastrzykach, to dodatek jego własnej insuliny z trzustki pozwala na znacznie dokładniejszą kontrolę poziomu glukozy we krwi, co zabezpiecza go przed powikłaniami. Te niestety są nieuchronne – w ciągu lat trwania choroby u pacjenta pojawią się problemy ze wzrokiem, nerkami czy z układem krążenia. Tylko własna insulina pacjenta – nawet jej niewielkie ilości – pozwoli mu odwlec wystąpienie tych powikłań na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Dzięki innowacyjnej terapii TREG, polscy naukowcy walczą o dobrą jakość życia pacjenta w przyszłości.

– Aktualnie prowadzimy działania mające na celu dotarcie do jak największej liczby małych pacjentów, których można na obecnym etapie włączyć do terapii. Wiemy, że spośród zgłaszających się tylko 1 pacjent na 4 kwalifikuje się do leczenia metodą TREG, dlatego tym bardziej należy walczyć o tych, którzy jeszcze mogą coś zyskać i podnieść jakość swojego życia. – mówi prof. dr hab. n. med. Piotr Trzonkowski, współtwórca metody TREG, kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Medycznej GUMed i współzałożyciel spółki POLTREG, zajmującej się rozwojem i komercjalizacją opatentowanej Metody TREG.

Obecnie metoda TREG zaczyna być dostępna komercyjnie dla pacjentów w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, gdzie prowadzona jest w modelu „Hospital Exemption”. Oznacza to, że leczenie jest oferowane jeszcze przed rejestracją centralną, na podstawie statusu ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products), przyznanego przez Europejską Agencję Leków. Terapia prowadzona jest przy pełnym wsparciu zaplecza szpitalnego, wraz z laboratorium o najwyższym stopniu czystości w standardzie GMP. Taka wyjątkowa możliwość wynika z faktu, że nie ma obecnie na świecie innych, skutecznych terapii leczących cukrzycę typu I w sposób przyczynowy.

Twórcy metody TREG

Polskie laboratorium przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym jest pierwszym na świecie, które rozpoczęło prace nad zastosowaniem limfocytów T regulatorowych (Tregs) w leczeniu człowieka. Unikalność terapii polega na zwalczaniu przyczyn choroby, a nie tylko objawów klinicznych, co poprawia parametry kliniczne oraz jakość życia małych pacjentów.

Twórcami innowacyjnej metody TREG są najwyższej klasy specjaliści: prof. dr hab. n. med. Piotr Trzonkowski, kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Medycznej, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii oraz prof. dr hab. n. med. Natalia Marek-Trzonkowska, Kierownik Cancer Immunology Group w International Centre for Cancer Vaccine Science, działającym przy Uniwersytecie Gdańskim.

 

Więcej informacji o innowacyjnej terapii oraz jej twórcach na: http://poltreg.tech/

Rodzice nowo zdiagnozowanych pacjentów z cukrzycą typu I mogą się zgłaszać na poniższy adres:
Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii
prof. dr hab. med. Małgorzata Myśliwiec
Adres: Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
Tel.: (58) 349 28 98
Fax: (58) 349 28 48
E-mail: pdiabend@gumed.edu.pl