Leczenie Ochrona zdrowia Wiadomości

Opieka diabetologiczna w Polsce jedną z najgorszych w Europie

Według danych Europejskiego Indeksu Diabetologicznego, opieka diabetologiczna w Polsce znalazła się na 25 miejscu z 30 możliwych. Jedynie Malta, Rumunia, Estonia, Litwa i Bułgaria uplasowały się niżej niż Polska.

Niezbędna całkowita modernizacja

Mapa Polski
Polska opieka diabetologiczna wymaga modernizacji i kompleksowej poprawy

Doktor Beatriz Cebolla, która jest szefową Indeksu, powiedziała, że w Polsce dostęp do informacji jest ‘żenująco trudny’, zwłaszcza dostęp do informacji o procedurach i wynikach leczenia cukrzycy.

Doktor Cebolla uważa, że ‘opieka diabetologiczna w Polsce wymaga całkowitej modernizacji’. Według szefowej Indeksu, ilość zachorowań na cukrzycę w Polsce wzrasta, a to wymaga dobrze zorganizowanej opieki diabetologicznej. Mimo to, diabetologia w Polsce nie jest traktowana priorytetowo i to powinno się zmienić. Dr Cebolla zganiła też niewystarczający dostęp do usług medycznych, jakość raportowania danych, a także jakość zdrowia publicznego w Polsce.

Według autorów indeksu, w Polsce powinien również ulec poprawie dostęp do pasków i pomp insulinowych, coroczne badania kontrolne powinny być dostępne dla większej liczby osób, oraz powinien zostać stworzony narodowy rejestr chorych na cukrzycę. Edukacja oraz ogólna poprawa trybu życia Polaków również powinny ulec poprawie, uważają autorzy indeksu.

Przeczytaj więcej na temat:

Co to jest Indeks Diabetologiczny?

Europejski Indeks Diabetologiczny został opracowany przez Szwedzki instytut Health Consumer Powerhouse (HCP) i opublikowany 14/09/2014 w Wiedniu na 50 Kongresie Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (EASD).

Europejski Indeks Diabetologiczny powstał w 2008 i ma za zadanie ocenić i porównać jakość opieki diabetologicznej w Europie. Ocenia on 6 głównych aspektów opieki diabetologicznej:

  • Prewencja i przeciwdziałanie
  • Rozpoznanie nowych zachorowań,
  • Jakość i zakres usług medycznych,
  • Dostęp do sprzętu i opieki (pasków, pomp, CGM),
  • Procedury i zalecenia kliniczne
  • Skuteczność opieki medycznej i wyniki badań okresowych (na przykład średnia HbA1C, ilość amputacji)

Polska opieka diabetologiczna

Polska otrzymała czerwoną kartkę w 4 obszarach takich jak jakość programów zapobiegania cukrzycy u dorosłych, niskie spożycie warzyw i owoców, a także średni wysoki poziom ciśnienia krwi wśród dorosłych oraz brak dostępu do Ciągłego Systemu Monitorowania Glikemi (CGM) dla diabetyków typu 1.

Pozytywnie zaś zostały ocenione takie aspekty jak obowiązkowy WF w polskich szkołach, program obowiązkowych badań przesiewowych na cukrzyce ciążową, opieka ortopedyczna oraz opieka okulistyczna pacjentów z cukrzycą,

Jednak na niski wynik Polski w Indeksie wpłynął fakt, że wiele informacji nie zostało przesłanych autorom indeksu – na przykład jaki odsetek pacjentów Polsce ma wynik HbA1C poniżej 7% czy tez jaki mamy odsetek ślepoty wśród diabetyków.

Z raportu wynika, że mimo że wiele standardowych elementów opieki diabetologicznej jest w Polsce realizowanych, są one realizowane chaotycznie i brak im spójności. Informacje zaś nie są systematycznie zbierane i analizowane. Brak spójnych systemów informacyjnych nie pozwala na kompleksową i systematyczną poprawę systemu opieki diabetologicznej i unikanie powikłań.

Stąd tak duży nacisk na jakość informacji o opiece diabetologicznej i potrzeba jej modernizacji, wynikające z raportu.

Na tle Europy

Kraje, które uplasowały się najwyżej charakteryzują się skutecznym programem badań przesiewowych, oraz systemy rejestrowania i monitorowania nowych zachorowań. To pozwala na wczesną diagnozę i kontrolę przebiegu choroby a w konsekwencji uniknięcie powikłań w przyszłości. Jakoś zbieranych informacji tez jest na najwyższym poziomie w tych krajach.

Najlepsze wyniki osiągnęły Szwecja, Holandia oraz Dania

Szwecja to jedyne państwo, które dostarczyło informacje o wszystkich ocenianych aspektach, dodatkowo ma bardzo dobrze wyszkoloną na poziomie uniwersyteckim kadrę pielęgniarek diabetologicznych, system refundacji, a większość Szwedów szczyci się HbA1C poniżej 7%.

Holandia charakteryzuje się bardzo dobrymi standardami opieki, oraz restrykcyjnym przestrzeganiem zaleceń klinicznych. Dania szczyci się się bardzo skutecznym systemem zbierania informacji o cukrzycy, szerokim dostępem do usług medycznych dla pacjentów oraz wieloma inicjatywnymi nowoczesnego monitorowania i zapobiegania cukrzycy na poziomie lokalnym i narodowym.

Wszystkie państwa powinny pracować nad lepszymi programami zapobiegania cukrzycy, zwiększeniem aktywności fizycznej wśród swoich obywateli oraz lepszą dietą. Jakoś informacji o cukrzycy jest zaś kluczowym elementem właściwego leczenia i kontroli cukrzycy

 

Ilość zachorowań na cukrzyce w Europie i na świecie ciągnie rośnie, i skuteczniej systemy opieki diabetologicznej są niezbędne do jej kontroli uniknięcia kosztów związanych z powikłaniami cukrzycy.

Monika Ostrowska

UkończyłaM Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w Londynie. Od czasu poślubienia diabetyka typu 1, cukrzyca i jej zagadnienia stały się moją największą pasją. Każdą wolną chwilę spędzam na pogłębianiu wiedzy o biologii cukrzycy.

Uważam, że o cukrzycy mówi się stanowczo za mało, a wiedza o niej powinna być popularyzowana, w zwłaszcza w szkołach. Szczególnie interesują mnie zaganiania z zakresu dietoterapii i dietetyki, a także nowoczesne metody leczenia cukrzycy. Śledzę wszystkie najnowsze doniesienia z zakresu badań nad komórkami macierzystymi, przeszczepami oraz terapiami lekowymi.

W Cukrzyca Polska odpowiadam za wiadomości, zwłaszcza z zakresu cukrzycy typu 1, a także za marketing i komunikację.

W czasie wolnym lubię biegać oraz czytać.

Przejdź do strony z pozostałymi autorami portalu Cukrzyca Polska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.