Powikłania Typ 1 Wiadomości

Przeszczep wysp trzustkowych chroni przed ciężką hipoglikemią

Badania naukoweNajnowsze badania przeprowadzone na Pennsylvania School of Medicine pokazały, że przeszczep komórek wysp trzustkowych u pacjentów chorujących na cukrzycę typu 1 przywraca naturalne mechanizmy obronne, chroniące przed epizodami ciężkiej hipoglikemii. Wyniki badań opublikowano w magazynie Diabetes.

Ciężka hipoglikemia

Ciężka hipoglikemia, której objawów nie potrafimy odczuć, jest powikłaniem cukrzycowym wiążącym się z przyjmowaniem insuliny, która może zakończyć się z utratą świadomości, śpiączką, a nawet śmiercią (zjawisko dead in bed). W wielu przypadkach uniemożliwia normalne funkcjonowanie diabetyka. Pojawia się wtedy, kiedy organizm cukrzyka traci naturalne mechanizmy ostrzegawcze (nieuświadomiona hipoglikemia), przez co chory nie odczuwa objawów nadchodzących niedocukrzeń. Dzieje się tak w wyniku neuropatii, ale też, w jeśli diabetyk doświadcza częstych niedocukrzeń.

W przypadku ciężkich hipoglikemii wątroba chorego, której zadaniem jest wydzielanie glukozy, nie wydziela jej na czas. W efekcie osoby z zaburzoną reakcją organizmu na bardzo niskie poziomy cukru we krwi muszą dokonywać częstych pomiarów krwi w nocy nie mogą prowadzić pojazdów, i stanowią zagrożenie dla siebie, a nawet innych.

Na czym polegał eksperyment?

Medyczny Uniwersytet w Pensylwanii przeprowadził ciekawy eksperyment dotyczący osób z ciężką hipoglikemią, chorujących na cukrzycę typu 1. Sześć miesięcy przed przeszczepem przebadano dwanaście osób z około trzydziestoletnią historią choroby, podając im duże dawki insuliny, tak aby sprawdzić reakcję organizmu na wymuszona hipoglikemię. Następnie porównano wyniki z wynikami 6 miesięcy po przeszczepie.

Każdy z uczestników badania otrzymał jeden lub dwa wlewy wysp trzustkowych. Każdy wlew, czyli małe skupisko komórek wysp trzustkowych, zawierało komórki wysp trzustkowych, produkujące hormon insulinę jak również hormon glikogen oraz adrenalinę. Glikogen pobudza wątrobę do wydzielania glukozy, przez co chroni przed ciężką hipoglikemią.

Chorzy na cukrzycę typu 1, którzy przed zabieganiem nie potrafili rozpoznać objawów zbliżającej się hipoglikemii, po zabiegu byli w stanie rozpoznać zbliżające się objawy niskiego cukru. Co więcej, przywrócony został naturalny mechanizm wydzielania glukozy przez wątrobę, dzięki czemu praktycznie wyeliminowano epizody ciężkich hipoglikemii.

Przeszczep wysp trzustkowych chroni przed ciężką hipoglikemią

Jak uważają badacze z University of Pennsylvania School of Medicine, przeszczep komórek trzustkowych może być skuteczny w leczeniu ciężkich, nieuświadomionych niedocukrzeń. Szczególnie dotyczy to sytuacji, kiedy hipoglikemia rozwija się jako powikłanie leczenia insuliną.

Wyniki wyglądają więc dość optymistycznie i jak mówi prof.Michael R. Rickels, badanie to pokazuje, że jest potencjał, aby znacznie poprawić zdolność pacjenta do obrony przed hipoglikemią i ułatwić rozpoznawanie jej objawów oraz wyeliminować ciężkie epizody.

Dla wielu chorych, którym nieświadomość niedocukrzeń uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie,  może to być zabieg przywracający zdolność do normalnej egzystencji.

Żródło: Restoration of Glucose Counterregulation by Islet Transplantation in Long-Standing Type 1 Diabetes

Anna Kopyść

Ukończyłam Wydział Dziennikarstwa oraz Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje życie zawodowe dzielę między te dwie pasje – dziennikarstwo oraz psychologię. Wiele lat spędziłam w redakcjach najpoczytniejszych gazet w Polsce, pisałam również artykuły z zakresu psychologii do portali internetowych.

Posiadam duże doświadczenie w pracy z młodzieżą, zdobyte w trakcie pracy jako psycholog szkolny, jak również jako nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Na portalu Cukrzyca Polska odpowiadam za dział psychologii, emocje oraz psychologię dojrzewania, jak również piszę wiadomości z Polski i z zakresu cukrzycy typu 2.

Prywatnie jestem mamą prawie 2 letniej córeczki oraz opiekuję się mamą chorą na cukrzycę typu 2.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.