Ochrona zdrowia Wiadomości

Ministerstwo Zdrowia: reforma opieki diabetologicznej następna w kolejce

Wiceminister Zdrowia, Sławomir Neumann zapowiada, że ministerstwo zajmie się reformą opieki diabetologicznej.

Opieka diabetologiczna w Polsce wymaga poprawy
Eksperci: reforma opieki diabetologicznej wymaga gruntownych zmian systemowych i zwiększonych nakładów.

Z okazji Światowego Dnia Cukrzycy wiele mediów oraz polityków poświeciło dużo uwagi cukrzycy i problemom diabetyków w Polsce. Niestety, analizy sytuacji zawsze wychodzą na niekorzyść diabetyków, zwłaszcza jeśli porównamy sytuację z resztą Europy.

Minister Neumann: reforma opieki diabetologicznej następna

Światełkiem w tunelu jest wypowiedź Wiceministra Zdrowia, Sławomira Neumanna. Minister Neumann 14 listopada 2014 powiedział, że choć obecnie rząd jest zajęty zorganizowaniem skutecznej opieki onkologicznej, Ministerstwo Zdrowia nadal pamięta o potrzebach diabetyków. Minister Neumann podkreślił, że zdaje obie sprawę jak ważne są choroby cywilizacyjne i że opieka diabetologiczna w Polsce wymaga systemowych zmian.

Według wiceministra Neumanna, zmiany w opiece nad chorobami cywilizacyjnymi, tym nad cukrzycą, są następne w kolejce, ale diabetycy muszą uzbroić się w cierpliwość.

Jest to wypowiedź, która może napawać nadzieją, gdyż do tej pory Ministerstwo ignorowało potrzeby i postulaty diabetyków, zwłaszcza diabetyków typu 2. System opieki diabetologicznej w Polsce jest jednym z najgorszych w Europie i wymaga szybkiej modernizacji. Istnieje więc nadzieja że Ministerstwo zajmie się zmianami w systemie opieki na diabetykami. Niestety, minister Neumann nie spracował, kiedy może to nastąpić.

Pogorszenie opieki diabetologicznej w 2015

Na razie jednak sytuacja może się pogorszyć. Lekarze pierwszego kontaktu obawiają się, że wspomniany pakiet onkologiczny zostanie sfinansowany kosztem diabetyków. Mimo że Premier Ewa Kopacz zapewnia, że pakiet ten zostanie sfinansowany z rezerw budżetowych, nie przekonuje to lekarzy.

Porozumienie Zielonogórskie, skupiające prywatne zakłady POZ, które świadczą usługi zdrowotne w ramach NFZ, próbowało negocjować z Ministerstwem zmianę stawki kapitacyjnej na 2015 rok. Niestety, negocjacje które odbyły się 12 listopada, zakończyły się fiaskiem i Ministerstwo nie wzięło pod uwagę postulatów lekarzy.

Ze względu na to, że diabetycy wymagają kompleksowej opieki, dotychczasowa stawka kapitacyjna dla diabetyków wynosiła 288 PLN. Teraz ministerstwo chce ją zmniejszyć, i od 2015 wprowadzić jednolitą stawkę dla wszystkich pacjentów, w wysokości 136 PLN. Cukrzyca Polska pisała o zmianach stawki kapitacyjnej w październiku.

Wiele POZ zapowiedziało już, że nie odnowi kontraktów z NFZ w 2015 na nowych warunkach. Może to oznaczać, że 02 stycznia 2015 niektórzy z nas zasadną drzwi swoich przychodni zamknięte. Ci zaś którzy zdecydują się podpisać kontrakty z NFZ, będą zmuszeni obniżyć jakość opieki oraz częstotliwość wizyt pacjentów z cukrzycą.

Koszty gorszej opieki

Specjaliści są zgodni – w Polsce potrzebujemy kompleksowej, zintegrowanej reformy systemu opieki nad diabetykami, oraz znacznego zrostu nakładów. Pogorszenie lub ograniczenie opieki diabetologicznej oznacza tylko więcej powikłań cukrzycowych, więcej hospitalizacji i więcej kosztów związanych z niezdolnością do pracy.

Ministerstwo ma czas do końca ,aby zweryfikować stanowisko i przekonać lekarzy, aby jednak nadal świadczyli usługi w 2015. To już tylko półtora miesiąca.

Monika Ostrowska

UkończyłaM Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w Londynie. Od czasu poślubienia diabetyka typu 1, cukrzyca i jej zagadnienia stały się moją największą pasją. Każdą wolną chwilę spędzam na pogłębianiu wiedzy o biologii cukrzycy.

Uważam, że o cukrzycy mówi się stanowczo za mało, a wiedza o niej powinna być popularyzowana, w zwłaszcza w szkołach. Szczególnie interesują mnie zaganiania z zakresu dietoterapii i dietetyki, a także nowoczesne metody leczenia cukrzycy. Śledzę wszystkie najnowsze doniesienia z zakresu badań nad komórkami macierzystymi, przeszczepami oraz terapiami lekowymi.

W Cukrzyca Polska odpowiadam za wiadomości, zwłaszcza z zakresu cukrzycy typu 1, a także za marketing i komunikację.

W czasie wolnym lubię biegać oraz czytać.

Przejdź do strony z pozostałymi autorami portalu Cukrzyca Polska.