Inhibitory DPP-4 (Januvia, Galvus i podobne) powodują silny ból stawów
Leki Powikłania Typ 2 Wiadomości

Inhibitory DPP-4 (Januvia, Galvus i podobne) powodują silny ból stawów

Dipeptydylopeptydazy (inhibitory DPP-4), klasa leków na cukrzycę typu 2, mogą powodować silny ból stawów, nawet wymagający hospitalizacji -ostrzega FDA (Amerykańska Agencja Żywności i Leków). Oświadczenie zostało wydane 28/08/2015 Polskie władze na razie nie wydały takiego ostrzeżenia, ale jeśli stosujesz inhibitory DPP-4 warto być świadomym tego ryzyka. Inhibitory DPP-4 zwane też są gliptynami i obniżają poziom Czytaj więcej

Leczenie Leki Ochrona zdrowia Typ 2 Wiadomości

Inhibitory DPP-4 zarekomendowane do refundacji

Rada Przejrzystości działająca przy Agencji Oceny Technologii Medycznych AOTM – organu doradczego Ministra Zdrowia, pozytywnie zaopiniowała do refundacji 3 nowe leki stosowane w terapii cukrzycy typu 2. AOTM jest organem doradczym Ministra Zdrowia, a posiedzenie odbyło się 31/08/2014. Leki które otrzymały pozytywną opinię, należą do grupy leków zwanych inhibitorami DPP-4 lub też gliptynami. Leki te Czytaj więcej