Dzieci i młodzież Typ 1 Wiadomości

Wysokie BMI wpływa na przyspieszenie rozwoju cukrzycy typu 1 u dzieci

Cukrzyca typu 1 u dzieci
Cukrzyca typu 1 u dzieci może rozwinąć się szybciej, jeśli dziecko ma wyższe BMI

Dzieci należące do grupy ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 1 są dodatkowo narażone na szybszy postęp choroby, jeżeli waga ich ciała przekracza dopuszczalną normę. Określa się ją za pomocą wskaźnika BMI (Body Mass Indeks – wskaźnik masy ciała).

Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 1

Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco wykazały, że ryzyko wystąpienia cukrzycy związane z podwyższoną wartością wskaźnika BMI może być dodatkowo potęgowane przez wiek lub różnice związane z płcią. Występowanie cukrzycy u członków rodziny było dodatkowym czynnikiem zwiększającym to ryzyko.

W badaniu brało udział 1117 dzieci będących uczestnikami programu Ścieżki Zapobiegawczej TrialNet(TrialNet Pathway to Prevention), których organizmy produkowały autoprzeciwciała. Autoprzeciwciała wysepek trzustkowych pojawiają się na długo przed rozwojem cukrzycy. Oznacza to że dzieci, które posiadają te autoprzeciwciała, już należą do grupy zwiększonego ryzyka progresji choroby.

Naukowcy dochodzą do istotnych wniosków

Badania doprowadziły naukowców do kilku ważnych i ciekawych spostrzeżeń odnoszących się do wartości wskaźnika BMI i jego związku z występowaniem cukrzycy typu 1.

Pierwszym z nich było to, że dzieci posiadające autoprzeciwciała dodatnie oraz wartość BMI przewyższającą 85 percentyli (nadwaga) są bardziej narażone na ryzyko szybkiego rozwoju cukrzycy typu 1. Kolejne spostrzeżenie dotyczyło wpływu BMI na postęp cukrzycy. Okazało się, że było ono podwyższone u dzieci w wieku poniżej 12 lat, niezależnie od tego jak bardzo ich BMI przewyższało normę.

Trzecią ostatnią dokonaną przez badaczy obserwacją było nasilenie się ryzyka rozwoju cukrzycy, które dotyczyło w znacznie wyższej mierze dziewcząt, gdy ich wskaźnik BMI wykazywał wartości przekraczające średnią.

Powyższe badania sugerują, że zwiększona wartość BMI w wieku wczesnodziecięcym “współpracuje” z cukrzycą typu 1 po wykryciu autoprzeciwciał, zwiększając tempo jej postępowania.

Sport i właściwa dieta drogą do sukcesu każdego cukrzyka

Niestety te badania nie są w stanie wskazać, jak wiele innych czynników wiążących się z pojawieniem się autoprzeciwciał, takich jak wiek w którym zostają zidentyfikowane, może zaważyć na podwyższeniu ryzyka zachorowania na cukrzycę. Pozostającą bez odpowiedzi kwestią jest to, czy obniżenie BMI będzie miało wpływ na spowolnienie rozwoju autoprzeciwciał. Spowolnienie lub przyspieszenie powstawania przeciwciał jest bezpośrednią przyczyna rozwoju cukrzycy typu 1.

Badania opublikowane na łamach Diabetes Care podkreślają, jak ważne i konieczne jest prowadzenie aktywnego trybu życia oraz utrzymywanie zbilansowanej diety od najmłodszych lat. Jest to niezbędne zachowanie pomagające utrzymywać wagę na właściwym poziomie, a co za tym idzie – cieszyć się zdrowiem i pełną sprawnością jak najdłużej.

Monika Ostrowska

UkończyłaM Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w Londynie. Od czasu poślubienia diabetyka typu 1, cukrzyca i jej zagadnienia stały się moją największą pasją. Każdą wolną chwilę spędzam na pogłębianiu wiedzy o biologii cukrzycy.

Uważam, że o cukrzycy mówi się stanowczo za mało, a wiedza o niej powinna być popularyzowana, w zwłaszcza w szkołach. Szczególnie interesują mnie zaganiania z zakresu dietoterapii i dietetyki, a także nowoczesne metody leczenia cukrzycy. Śledzę wszystkie najnowsze doniesienia z zakresu badań nad komórkami macierzystymi, przeszczepami oraz terapiami lekowymi.

W Cukrzyca Polska odpowiadam za wiadomości, zwłaszcza z zakresu cukrzycy typu 1, a także za marketing i komunikację.

W czasie wolnym lubię biegać oraz czytać.

Przejdź do strony z pozostałymi autorami portalu Cukrzyca Polska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.