Ciąża Kontrola Typ 1 Wiadomości

Wzrost HbA1c u ciężarnych znacząco potęguje ilość powikłań ciążowych

Powikłania cukrzycy ciążowej są powiążane ze wzrostem HbA1c
Powikłania cukrzycy ciążowej są powiązane z poziomem cukru we krwi i odsetkiem HbA1c.

Powikłania cukrzycy ciążowej to zagrożenie zarówno dla matki jak i dla dziecka. Ścisła kontrola poziomu cukru we krwi przed i w trakcie ciąży u kobiet z cukrzycą typu 1 jest niezwykle istotna i chroni matkę i dziecko przed szeregiem groźnych powikłań ciążowych.

W badaniu przeprowadzonym na zlecenie Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego ADA i opublikowanym 3 listopada 2014, naukowcy postanowili sprawdzić jak wpływa na rozwój płodu oraz zdrowie matki poziom glukozy oraz odsetek HbA1c w 26 oraz 34 tygodniu ciąży.

W ramach programu badawczego naukowcy obserwowali 725 ciężarnych kobiet cierpiących na cukrzycę typu 1. Badacze monitorowali przeciętne wyniki pomiaru cukru we krwi u ciężarnych kobiet przed posiłkami oraz 1h po posiłku, a także odsetek HbA1c w 26 tygodniu ciąży (6 miesiąc) oraz w 34 (8 miesiąc) tygodniu ciąży

Wyniki analizy potwierdziły, że utrzymanie HbA1c na poziomie < 6.0% (< 42 mmol/mol) chroni matkę i dziecko przed szeregiem groźnych powikłań zdrowotnych.

Powikłania, które zwróciły szczególną uwagę naukowców to ryzyko wystąpienia stanu przed rzucawkowego u matki, makrosomia czyli nadmierna masa płodu i ryzyko urodzenia przez cesarskie cięcie, ryzyko wystąpienia hipoglikemii noworodkowej, a także ryzyko wystąpienia namiaru bilirubiny. Stan przedrzucawkowy oznacza bardzo wysokie ciśnienie tętnicze połączone z białkomoczem, co jest zagrożeniem zarówno dla matki jak i dla dziecka, zaś hiperbilirubinemia może wywołać niedorozwój umysłowy, porażenie umysłowe i inne schorzenia.

Aby ułatwić interpretację wyników, badacze również uśrednili ryzyko wystąpienia wszystkich powikłań.

Wzrost ryzyka powikłań rośnie wraz ze wzrostem odsetka HbA1c

Wyniki badań wykazały, że wraz ze wzrostem odsetka HbA1c rosło również ryzyko powikłań.

Okazuje się, że w ramach grupy kontrolnej kobiet o HbA1c < 6,0% , 1 na 12 kobiet była narażona na wystąpienie stanu przedrzucawkowego. Natomiast wśród kobiet z HbA1c równym 7,5% aż 1 na 4 ciężarne była zagrożona tym schorzeniem. Tak więc wraz z wzrostem HbA1c o 1,5%, ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego wzrosło pond trzykrotnie.

Podobnie było w przypadku wystąpienia ryzyka hiperbilirubinemii – w przypadku kobiet o właściwym HbA1c < 6,0%, co ósma kobieta urodziła dziecko z hiperbilirubinemią, zaś w przypadku pań o HbA1c równym lub wyższym 7,5%, już co trzecia badana urodziła dziecko z hiperbilirubinemią. Tak więc wzrost HbA1c o 1,5% sprawił, że ryzyko hiperbilirubinemii wzrosło trzykrotnie.

Połączone ryzyko wystąpienia wszystkich powikłań również wzrosło wraz ze wzrostem odsetka HbA1c. W przypadku kobiet, których HbA1c wynosiło < 6,0% , 1 na 14 ciężarnych cierpiała na któreś z badanych powikłań, zaś w przypadku kobiet z odsetkiem HbA1c równym lub większym 7,5%, aż jedna na 3 ciąże była powikłana jednym z badanych schorzeń.

Dziecko z makrosomią i cesarskie cięcie

Badając wpływ poziomu HbA1c na masę płodu oraz ryzyko urodzenia przez cesarskie cięcie, okazuje się że ryzyko obu powikłań jest stosunkowo niskie u kobiet z HbA1c w ramach norm (6% i mniej), zaś najwyższe u pań z HbA1c w przedziale miedzy 7,0% i 7,4%

Ryzyko makrosomii oraz cesarskiego cięcia rośnie więc proporcjonalnie do wzrostu odsetka HbA1c aż do HbA1c równego 7,4%. Co ciekawe, jest ono najniższe u kobiet z HbA1c o 7,5% i wyższym. Prawdopodobną przyczyną takiego stanu rzeczy może być niewystarczająca ilość insuliny w stosunku do spożywanych pokarmów, oraz insulinoodporność towarzysząca temu kwasica ketonowa w organizmie ciężarnej. Kwasica ketonowa powoduje niedożywienie płodu.

HbA1c równe i większe 7,5% to dość wysoki wynik, zwłaszcza w przypadku kobiet w ciąży i odpowiada średniemu poziomowi cukru we krwi 169 mg/dl.

W tym przypadku więc niska waga urodzeniowa dziecka i mniejsze ryzyko cesarskiego cięcia nie są pozytywnym objawem. Stan kwasicy ketonowej w ciąży stanowi zagrożenie dla rozwoju płodu i może prowadzić do poronienia i nie należy do niego dopuszczać.

Niższy odsetek HbA1c to mniej problemów zdrowotnych

Powyższe wyniki badań oznaczają, że ścisła kontrola poziomu cukru we krwi w trakcie ciąży i wyrównany odsetek HbA1c pozwalają zminimalizować ryzyko wystąpienia groźnych powikłań u matki jak i u dziecka.

Zlecany poziom HbA1c u kobiet ciężarnych cierpiących na cukrzycę typu 1 wynosi < 6.0% , i choć osiągnięcie tego nie jest to łatwe, konsekwencje wyższego HbA1c mogą być poważne dla matki jak i dla dziecka.

Monika Ostrowska

UkończyłaM Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w Londynie. Od czasu poślubienia diabetyka typu 1, cukrzyca i jej zagadnienia stały się moją największą pasją. Każdą wolną chwilę spędzam na pogłębianiu wiedzy o biologii cukrzycy.

Uważam, że o cukrzycy mówi się stanowczo za mało, a wiedza o niej powinna być popularyzowana, w zwłaszcza w szkołach. Szczególnie interesują mnie zaganiania z zakresu dietoterapii i dietetyki, a także nowoczesne metody leczenia cukrzycy. Śledzę wszystkie najnowsze doniesienia z zakresu badań nad komórkami macierzystymi, przeszczepami oraz terapiami lekowymi.

W Cukrzyca Polska odpowiadam za wiadomości, zwłaszcza z zakresu cukrzycy typu 1, a także za marketing i komunikację.

W czasie wolnym lubię biegać oraz czytać.

Przejdź do strony z pozostałymi autorami portalu Cukrzyca Polska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.