Ochrona zdrowia Typ 1 Typ 2 Wiadomości

Zmiany w prawie ratunkiem na brak insuliny w aptekach w 2015

Zmiany w prawie ratunkiem na brak insuliny w aptekach w 2015. Nareszcie coś drgnęło w przepisach. Posłowie starają się chronić interesy chorych w zakresie zakupu leków ratujących życie, czyli insuliny lub też leków nasercowych. Nowe prawo wejdzie w życie już w pierwszym kwartale 2015.

Braki insuliny

Zmiany w prawie farmaceutycznym w 2015 zatrzymają braki insuliny
Zmiany w prawie farmaceutycznym w 2015 mają na celu ukrócenie procederu ‘odwróconej’ dystrybucji.

Nie od dziś wiadomo, że niektórych z nich brakuje w aptekach, co dla pacjentów, w tym cukrzyków, jest szczególnie dotkliwe, a nawet zagraża życiu pacjentów Jest to spowodowane między innymi tym, iż nieuczciwe apteki sprzedają leki za granicę, gdzie otrzymują większe pieniądze niż w Polsce.

Takim lekiem jest insulina, kosztująca za granicą nawet pięć razy drożej. Cierpią na tym polscy chorzy. Dlatego posłowie, po tym jak komisja zdrowia wykreśliła w toku swoich prac uchwalony przez Sejm na początku grudnia korzystny dla pacjentów zapis, tym razem zadbali o projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego. Wprowadza on procedurę kontrolowanego wywozu leków przez hurtownika, co powinno zapobiec procederowi odwróconej dystrybucji.

Zamiany w prawie – czego dotyczy nowelizacja prawa farmaceutycznego?

W ostatniej nowelizacji prawa farmaceutycznego, która nie została przyjęta, była mowa o nałożeniu na producentów lub importerów leków obowiązku zapewnienia hurtowniom farmaceutycznym stałych dostaw leków, zwłaszcza tych refundowanych, w ilości, która jest niezbędna, aby zaspokoić bieżące potrzeby pacjentów. Niestety, to dobre założenie przepadło w trakcie prac komisji zdrowia.

Według nowej propozycji, prowadzący aptekę czy hurtownię farmaceutyczną będzie musiał zgłosić inspekcji farmaceutycznej zamiar wywozu leku za granicę. Wówczas, jeżeli Główny Inspektor Farmaceutyczny uzna, że dany lek, na przykład insulina, jest zagrożony brakiem dostępności na polskim rynku, będzie mógł zgłosić sprzeciw od takiej decyzji w ciągu 7 dni roboczych, od chwili gdy otrzyma pismo z apteki lub hurtowni. Właściciel tychże może wtedy wysłać leki za granicę jedynie w przypadku, jeżeli GIF nie zgłosi swojego sprzeciwu.

W przypadku braku dostępności danego leku, wojewódzki inspektor sanitarny musi o tym fakcie poinformować GIF, który przeanalizuje przyczyny, i skutki a także skalę braków i przekaże te dane Ministrowi Zdrowia. Minister zaś określi listę produktów najbardziej zagrożonych brakiem dostępności. Insulina i paski do testów będą na tej liście.

Co na to biznes farmaceutyczny?

Jak w każdym biznesie, i tu chodzi o pieniądze. W interesie właściciela hurtowni farmaceutycznej czy apteki jest zarobić jak najwięcej, a zatem wywóz leków za granicę jest dla niego bardzo korzystny.

Dlatego projekt nie spodobał się m.in. Związkowi Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych. Jego prezes Andrzej Stachnik uważa, że codzienne raportowanie o stanie sprzedaży i magazynu, to „miliony informacji” i hurtownicy nie mają na to czasu. Z kolei Maciej Bieńkiewicz ze Stowarzyszenia Eksporterów Równoległych uznał proces uzyskiwania zgody Głównego Inspektora Farmaceutycznego na eksport leków za tak trudny, że wręcz uniemożliwiający swobodne prowadzenie działalności gospodarczej w branży farmaceutycznej.

Zastrzeżenia do projektu miała też Naczelna Rada Aptekarska, która uważa, że nie zapewnia on hurtowniom farmaceutycznym pełnego dostępu do leków a także równego traktowania wszystkich hurtowni.

Jeśli podmiot farmaceutyczny nie zgłosi chęci wywozu leków do GIF albo wyeksportuje je wbrew sprzeciwowi inspekcji, zostanie ukarany. Kara może wynosić nawet do 5% wartości rocznego obrotu netto.

Ministerstwo uważa projekt za dobry

Igor Radziewicz-Winnicki, wiceminister zdrowia powiedział, iż resort popiera poselski projekt, szczególnie z powodu faktu nasilonego wywozu leków z Polski za granicę, który przestaje być właściwie kontrolowany.

A tracą na tym pacjenci, którzy nie mogą ich zakupić w swoich aptekach. Dzięki projektowi będzie można odpowiednio kontrolować obrót lekami, takimi jak insulina i dostęp do nich.

Termin, w którym może prawdopodobnie zakończyć się procedura legislacyjna, a nowelizacja wejść w życie, to pierwszy kwartał 2015 r.

Co robić jeśli brakuje leków w Twojej aptece?

Jeśli zauważysz, że w Twojej aptece brakuje leków, takich insulina czy leki nasercowe, zgłoś to do Generalnego Inspektora Farmaceutycznego. Skarga powinna zawierać:

  • imię i nazwisko
  • dokładny adres, kod pocztowy i miejscowość
  • temat interwencji

Podaj dokładny adres i nazwę aptek, oraz nazwy leków których brakuje oraz datą, kiedy próbowałeś je kupić. GIF będzie mógł skontrolować hurtownie działające w danej okolicy.

Adres e-mail do GIF: gif@gif.gov.pl

Anna Kopyść

Ukończyłam Wydział Dziennikarstwa oraz Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje życie zawodowe dzielę między te dwie pasje – dziennikarstwo oraz psychologię. Wiele lat spędziłam w redakcjach najpoczytniejszych gazet w Polsce, pisałam również artykuły z zakresu psychologii do portali internetowych.

Posiadam duże doświadczenie w pracy z młodzieżą, zdobyte w trakcie pracy jako psycholog szkolny, jak również jako nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Na portalu Cukrzyca Polska odpowiadam za dział psychologii, emocje oraz psychologię dojrzewania, jak również piszę wiadomości z Polski i z zakresu cukrzycy typu 2.

Prywatnie jestem mamą prawie 2 letniej córeczki oraz opiekuję się mamą chorą na cukrzycę typu 2.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.