Niepełnosprawność w cukrzycy oznacza ulgi i dodatki.

Niepełnosprawność i cukrzyca

Niepełnosprawność w cukrzycy oznacza ulgi i dodatki.
Cukrzyca to niepełnosprawność w sensie prawnym

Jeśli uważasz, że niepełnosprawność to coś co widać na pierwszy rzut oka, to możesz się mylić.Cukrzyca to też postać niepełnosprawności. Mimo, że potrafisz wykonywać tak zwane czynności podstawowe, Twoja trzustka jednak nie działa tak jak u osoby w pełni sprawnej. W świetle obwiązujących przepisów więc cukrzyca to postać niepełnosprawności prawnej.

Niepełnosprawność i cukrzyca

Warto więc wiedzieć, że w Polsce diabetycy mogą otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności. Tyczy się to diabetyków typu 1 jak i diabetyków typu 2.

W przypadku cukrzycy typu 1 powinno nam się należeć orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. W przypadku cukrzycy typu 2 stopień zaawansowania choroby zdecyduje, czy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostanie nam przyznane.

Zależnie od wieku, diabetyk można otrzymać:

KtoRodzaj orzeczenia
Dzieci i młodzież do lat 16Orzeczenie o niepełnosprawności
DorośliOrzeczenie o stopniu niepełnosprawności

U dzieci z cukrzycą nie wyróżnia się stopni niepełnosprawności, orzeczenie mówi jedyni ‘tak’ lub ‘nie’.

W przypadku dorosłych możliwe są już stopnie niepełnosprawności jakie możesz otrzymać, to:

 • Lekki (dawna grupa III)
 • Umiarkowany (dawna grupa II)
 • Znaczny dawna grupa I)

Im jest większy stopień niepełnosprawności, tym większe wsparcie od państwa.

W przypadku cukrzycy u dorosłych najczęściej orzekany jest stopień lekki lub umiarkowany. Stopień ciężki jest powiązany z ciężkimi powikłaniami cukrzycy, a nie z samą cukrzycą.

Do czego jednak może się przydać takie orzeczenie?

Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, że cukrzyca, jak zresztą każda choroba oznacza koszty. A w świetle prawa osoby niepełnosprawne mogą odpisać koszty leczenia od podatku.

Ponadto obowiązkiem państwa jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, na przykład na rynku pracy. Orzeczenie o niepełnosprawności to umożliwia, głownie poprzez ulgi dla pracodawców. Ulgi z kolei mają zachęcać pracodawców do zatrudniania osoby niepełnosprawne po prze ulgi.

Nie ma się więc czego wstydzić, i warto postarać się o zdobycie orzeczenia o niepełnosprawności. Skorzystanie z różnych ulg i uprawnień przewidzianych przez państwo może znacznie ułatwić życie cukrzyka.

Poniżej przedstawione są szczegóły ulg dla poszczególnych grup niepełnosprawności.

GrupaUlgi 
Dzieci i młodzież do lat 16 z cukrzycą typu 1 otrzymują orzeczenie o niepełnosprawności

Dzieci i młodzież do lat 16 wymagające stałej opieki, co jest potwierdzone w punkcie 7 orzeczenia o niepełnosprawności

 • Rodzice mogą zgłosić się do MOPS lub GOPS po zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł.

 

 • Rodzic może starać się o 1300zł świadczenia pielęgnacyjnego
Osoby dorosłe z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Osoba o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

 • Można odpisać od podatku ulgę rehabilitacyjną (są to wydatki na takie rzeczy jak zestawy infuzyjne czy pompy, obozy rehabilitacyjne, materiały szkoleniowe dotyczące cukrzycy)

 

 • Jeżeli miesięczne wydatki na leki przekraczają 100zł, tę nadwyżkę także można odliczyć od podatku. Do odliczenia niezbędna jest faktura.

 

 

 • Osoby do 24 r.ż. i studenci do 26 r.ż. mogą korzystać z ulgowych przejazdów PKP, jeżeli jest to przejazd do poradni
 • Niezbędne jest zaświadczenie z poradni. Ulga ta wynosi 78%.

 

 • Przy zatrudnieniu na umowę o pracę przysługuje Ci 15 minut dodatkowej przerwy.

 

Osoby dorosłe z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

 • MOPS lub GOPS może przyznać zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł,
 • dotyczy to tylko osób zdiagnozowanych powyżej 21 r.ż.

 

 • W Warszawie osoby poniżej 26 r.ż. mają darmowe przejazdy komunikacją miejską, a takie powyżej 26 lat otrzymują ulgę w wysokości 50%. Każde miasto rządzi się tu swoimi prawami, więc trzeba dokładnie sprawdzić treść przepisów w tym zakresie.
 • Studenci mogą liczyć na stypendium dla osób niepełnosprawnych, o szczegóły należy pytać na poszczególnych uczelniach

 

 • Od lipca 2014r. osoba ze stopniem umiarkowanym może pracować maksymalnie 7h dziennie i 35h w tygodniu.

 

 • Przy planowanych wizytach lekarskich otrzymuje się zwolnienie z pracy przy zachowaniu normalnego wynagrodzenia, co oznacza, że nie trzeba w tym celu wykorzystywać urlopu. Warunkiem jest to, że nie jest możliwe ustalenie wizyty po godzinach pracy.

 

 • Prawo do 21 dni roboczych na udział w turnusie rehabilitacyjnym.

 

 • Prawo do dodatkowych 10 dni roboczych urlopu.

 

 • Można próbować uzyskać kartę parkingową, ale rzadko jest ona przyznawana osobom z cukrzycą.

 

Osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności.Osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.Rzadko dotyczy diabetyków.

Korzyści dla pracodawców

Warto wiedzieć, że pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne mogą liczyć na dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika. Natomiast osoby niepełnosprawne prowadzące własną działalność gospodarczą korzystają z refundacji składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Na tym właśnie polega wyrównywanie szans osób z orzeczeniem o niepełnosprawności na rynku pracy.

PodmiotDofinansowania 
Pracodawca
 • 1800zł przy znacznym stopniu niepełnosprawności
 • 1125 zł przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • 450zł przy lekkim stopniu niepełnosprawności

 

Własna działalność gospodarcza
 • Refundacja składek emerytalnych i rentowych 100% przy znacznym stopniu niepełnosprawności
 • Refundacja składek emerytalnych i rentowych 60% przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • Refundacja składek emerytalnych i rentowych 30% przy lekkim stopniu niepełnosprawności

Źródło: www.niepelnosprawni.gov.pl