Przeciwwskazania do uzyskania prawa jazdy

Przeciwwskazania do uzyskania prawa jazdy i cukrzyca
Przeciwwskazania do uzyskania prawa jazdy mogą być czasowe lub bezwzględne.

Według polskiego ustawodawstwa cukrzyca nie stanowi przeszkody abyśmy mogli uzyskać prawo jazdy zawodowe jak i do jazdy amatorskiej. Istnieją jednak obostrzenia ograniczające dostęp do prawa jazdy jeśli stan naszego zdrowia mógłby zagrażać nam samym jak i innym użytkownikom dróg.

Przeciwwskazania do uzyskania prawa jazdy dzielą się one na:

 • Czasowe przeciwwskazania
 • Bezwzględne przeciwwskazania

Przeczytai o procedurze uzyskania tak zwanego amatorskiego prawa jazdy

Przeczytaj o procedurze uzyskania zawodowego prawa jazdy

Czasowe przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów

Nie istnieją dokładne wytyczne prawne co jest czasowym (odwracalnym) przeciwwskazaniem do prowadzenia pojazdów. Uznaje się że należą do nich:

Wszyscy kierowcy:

 • brak pełnej wiedzy o hipoglikemii, zwłaszcza wiedzy o zagrożeniach utratą przytomności
 • brak odpowiedniej kontroli nad przebiegiem choroby

Grupa 2 – kierowcy zawodowi:

 • brak regularnej samokontroli stężenia glukozy poprzez regularne monitorowanie stężenia glukozy we krwi, przynajmniej dwa razy dziennie oraz regularne monitorowanie stężenia glukozy we krwi w porach dnia związanych z kierowaniem pojazdami.
 • brak potwierdzenia kontroli nad przebiegiem choroby przez lekarza prowadzącego

Regularna samokontrola powinna być jak najlepiej udokumentowana, na przykład poprzez wydruki historii wyników z glukometru czy też kopie dzienniczka samokontroli.

Bezwzględne przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów

Jeśli lekarz orzekający o zdolności do prowadzenia pojazdów lub też nasz konsultant diabetolog stwierdzą istnienie poniższych przeciwwskazań, nie dostaniemy prawa jazdy.

Lista bezwzględnych przeciwwskazań różni się zależnie od tego czy jesteś kierowcą zawodowym czy też nie.

Kierowcy z grupy 1 (amatorzy):

 • Nawracająca ciężka hipoglikemia
 • Nieświadomość hipoglikemii

Kierowcy z grupy 2 (zawodowi):

 • Jakakolwiek ciężka hipoglikemia
 • Nieświadomość hipoglikemii
 • Inne powikłania uniemożliwiające prowadzenie pojazdów to: uszkodzenia wzroku, zaawansowana neuropatia układu autonomicznego, która może powodować nieuświadomioną hipoglikemię oraz hipotonia ortostatyczna, czyli nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego w wyniku zmiany pozycji, powodujące zawroty głowy i zaburzenia widzenia.

Ciężka hipoglikemia – spadek poziomu glukozy we krwi poniżej 55 mg/dl (3,0 mmol/l), chory wymaga pomocy osób trzecich aby wyrównać glikemię do normalnego poziomu.

Nawracająca ciężka hipoglikemia – dwa incydenty ciężkiej hipoglikemii w ciągu 12 miesięcy.

Nieświadomość hipoglikemii – stan w którym chory nie rozpoznaje sygnałów ciężkiej hipoglikemii. Dzieje się tak, jeśli chory ma częste epizody niedocukrzenia i jego organizm do nich przywyka, przestaje je zauważać. Jest to jedno z powikłań nawracającej hipoglikemii.

Cukrzyca zdiagnozowana w trakcie badań na prawo jazdy

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, gdy cukrzyca została zdiagnozowana w trakcie badań niezbędnych do uzyskania prawa jazdy. Wtedy decyzję o tym, czy możesz prowadzić podejmuje lekarz uprawniony, bez potrzeby konsultacji diabetologicznej. Lekarz uprawniony może orzec czasowe przeciwwskazania do prowadzenia samochodu, gdy:

 • HbA1c jest większe niż 8%.
 • Jeśli zdiagnozowana cukrzyca wymaga terapii insuliną, to istnieje przypuszczenie że pacjent nie potrafi jeszcze rozpoznać stanów hipoglikemii.

Kto orzeka o istnieniu przeciwwskazań

Diabetolog konsultant może stwierdzić istnienie przeciwwskazań w trakcie konsultacji diabetologicznej. Przekazuje on tę informację w formie Karty Diabetologicznej Konsultacyjnej lekarzowi orzekającemu, który na jej podstawie podejmuje decyzję.

Również lekarz orzekający na podstawie badań i wywiadu może samodzielnie orzec o istnieniu przeciwwskazań. Często dzieje się tak w przypadku osób, które nie wymagają konsultacji diabetologicznej.

Konsultacja diabetologiczna jest kluczowa – dowiedz się jak się przygotować do konsultacji diabetologicznej.

Stwierdzono u mnie istnienie przeciwwskazań – co dalej?

Jeśli stwierdzono u Ciebie czasowe przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów, wydanie prawa jazdy zostanie odroczone na minimum 6 miesięcy. W tym czasie masz szanse aby je usunąć ((wyrównana glikemia, wiedza o cukrzycy, HbA1C mniejsze niż 8% itp.) przed kolejna wizytą. Dowiedz się jak przygotować się do konsultacji diabetologicznej.

W przypadku stwierdzanie bezwzględnych przeciwwskazań, masz prawo odwołania się od decyzji lekarza orzekającego. Jeśli jednak decyzja ta zostanie podtrzymana, jest ona decyzją ostateczną.