Afrezza – wziewna insulina

Afrezza to wziewna postać insuliny. A to oznacza, że może być alternatywą insuliny przyjmowanej w tradycyjny sposób – wstrzykiwanej podczas posiłków. Czas działania Afrezzy jest podobny do działania krótkodziałającej insuliny w zastrzykach

Insulina wziewna to nadzieja dla diabetyków, którzy nie lubią igieł lub czują dyskomfort w trakcie wstrzykiwania insuliny w miejscach publicznych. Taka forma podawania leku daje równie osobom borykającym się z lipohipertrofią (rozrost podskórnej tkanki tłuszczowej na skutek insulinoterapii).

Afrezza nie może całkowicie zastąpić tradycyjnych zastrzyków, ale zimniejszy ilość zastrzyków.

Alfrezza budowa inhalatoraInsulina wziewna – Afrezza

Afrezza to insulina w proszku, którą wdychamy z niewielkiego inhalatora. Po wziewie jest ona przyswaja przez płuca i w ten sposób dostaje się do krwiobiegu.

Dzięki temu absorbcja insuliny Alfrezza jest znacznie szybsza – insulina znajduje się w krwiobiegu już po 12-15 minutach, ale szybkość absorpcji nie ma wpływu na szybkość działania.

Afrezza wziewna insulina zawiera 2 rodzaje naboi
Afrezza to dwa rodzaje nabojów z inuliną – niebieskie i zielone

Afrezza jest dostępna w postaci 2 rodzajów nabojów do inhalatora:

  • Niebieskie naboje, zawierające 4 jednostki insuliny
  • Zielone naboje, zawierające 8 jednostek insuliny

Sposób użycia

Afrezza należy do grupy leków stosowanych w trakcie posiłku (w schemacie bolus). Przyjmowana jest na początku jedzenia. Jednorazowo musimy zażyć jeden nabój – minimum 4 jednostki lub 8 jednostek insuliny. Nie ma możliwości zażycia połowy naboju.

Jeden nabój zawierający 4 lub 8 jednostek, należy włożyć do inhalatora, zwanego “Dreamboat”. Inhalator jest nieduży, przypomina rozmiarem sportowy gwizdek. Insulina trafia do płuc wdychana przez ustnik. Następnie lek rozpuszcza się i jest wchłaniany do krwiobiegu.

Dawkowanie

Dawki preparatu przyjmowane są w odstępach co 4 jednostki. Zawsze należy podawać dawkę jak najbliższą przyrostu 4, która jest równa lub nieco wyższa od zalecanej ilości.

Dawki większe niż 8 jednostek należy więc rozbić na dwie mniejsze, przyjmowane jedna po drugiej. Przykładowo doza 12 jednostek musi być rozdzielona na dwie: 8 i 4.

Poniższa tabela pokazuje, jak stosować Afrezzę dla różnych potrzeb dozowania.

Potrzebna dawka insulinyPotrzebna dawka AfrezzyLiczba 4 wkładów jednostkowych (niebieskie wkłady)Liczba 8 wkładów jednostkowych (zielone naboje)
1-4 jednostek4 jednostek1
5-8 jednostek8 jednostek1
9-12 jednostek12 jednostek11
13-16 jednostek16 jednostek2
17-20 jednostek20 jednostek12
21-24 jednostek24 jednostek3

Działanie

Afrezza rozpoczyna swoją szczytową aktywność po 20 minutach od wziewu i jej szczyt działania działa do około 2h od zażycia. (Szczyt działania GIR > 2 mg/kg/min). Dla przykładu szczyt działania Alpidry przypada między 30 minutą a 4godziną 30 minutą od zastrzyku.

Tak więc Afrezza działa 10 minut szybciej w porównaniu z inulinami szybkodziałajacycmi typu Apidra, Humalog czy NovoRapid, ale jej szczyt działania trwa krócej.

Szybszy czas rozpoczęcia działania pomoże obniżyć poziom cukru we krwi bezpośrednio po posiłku, gdyż Afrezza działa szybciej w porównaniu z standardowymi insulinami szybkodziałającycmi.

Warto jednak pamiętać, że dla posiłków złożonych, zawierających dużo tłuszczu i białek lub o niskim IG, Afrezza może spowodować hipoglikemię bezpośrednio po posiłku i zakończyć działanie zanim posiłek trafi do naszego krwiobiegu. To zaś może zakończyć się hiperglikemią.

Chora na cukrzycę zażywa wziewną insulinę Afrezza
Afrezza jest podawana za pomocą niewielkiego inhalatora

Komu zaleca się Afrezzę?

Alfrezza może być stosowana przez każdy typ dorosłych cukrzyków, w tym pacjentów z cukrzycą typu 1 i cukrzycą typu 2, LADA I MODY.

Preparatu nie powinny stosować osoby palące, cierpiące na zaburzenia układu oddechowego, takie jak: przewlekła obturacyjna choroba płuc(POChP) lub astma. Alfrezza nie została przebadana na dzieciach, ani na kobietach w ciąży, więc nie można jej stosować u tych pacjentów.

Afrezza i cukrzyca typu 1

Pacjenci z cukrzycą typu 1 w tej terapii nie mogą rezygnować z tradycyjnej formy przyjmowania insuliny, Afrezza jest jej uzupełnieniem, nie substytutem. Ze względu na duże jednorazowe dawki, Afrezza nie pozwala na niewielkie korekty oraz stosowanie jej do przekąsek.

Jeśli cierpisz dodatkowo na insulinooporność i zażywasz duże dawki insuliny, to konieczności zażycia 2-3 nabojów za jednym zarazem może stanowić praktyczną niedogodność.

Afrezza i cukrzyca typu 2

Osoby z dużą insulinoopornością, która częściej towarzyszy cukrzycy typu 2, i które zażywają 20-30 j.i na jeden posiłek, będą musiały przyjąć 4-6 jednostek insuliny Afreszza i zużyć 2.5-3.5 kartridża. To może być również sporą niedogodnością dla takich osób.

Dodatkowo w przypadku typu 2 wzrasta ryzyko jest wystąpienia hipoglikemii.

Alfrezza wydaj się więc być lepsza dla osób, które zażywają mniejsze dawki insuliny – diabetycy typu 1 o dużej wrażliwości na insulinę, LADA oraz diabetycy typu 2 zażywający niewielkie dawki insuliny.

Skutki uboczne

Tak jak w przypadku pozostałych form insuliny, również częstym skutkiem ubocznym stosowania Afrezzy jest hipoglikemia.

Inne działania niepożądane to: kaszel, ból gardła i podrażnienie gardła.

W badania klinicznych okazało się też, że diabetycy typu 1 stosujący insulinę Afrezza częściej doświadczali kwasicy cukrzycowej (DKA) w porównaniu z osobami zażywającymi insulinę w postaci zastrzyków.

Afrezza i hipoglikemia

Afrezza podwoiła ryzyko hipoglikemii, w tym ciężkiej hipoglikemii, u pacjentów z cukrzycą typu 2. Może to się wiązać z faktem, że jednorazowe dawki Afrezza są stosunkowo duże i uniemożliwiają niedostosowanie ich do wielkości posiłków, a także interakcja z lekami doustnymi.

Producent nie ujawnił danych dotyczących wpływu Afrezzy na hipoglikemię u cukrzyków typu 1.

Afrezza i HbA1c

U pacjentów z cukrzyca typu 1 Aftrezza okazała się mniej skuteczna w uzyskaniu HbA1c poniżej 7%, w porównaniu z insuliną podawaną w postaci zastrzyków. W trakcie badań klinicznych dwa razy więcej osób zażywających insulinę w postaci zastrzyków  osiągnęło HbA1c poniżej 7% w porównaniu z tymi, którzy zażywali Afrezzę.

Czy Afrezza jest dostępna na terenie Polski?

Lek jeszcze nie uzyskał homologacji w Europie, więc jest u nas na razie nie dostępny. W momencie powstawania artykułu Afrezza jest w trakcie badań klinicznych z III klasy w Europie. Jeżeli badania przebiegną pomyślne, preparat zostanie przedłożony do zatwierdzenia przez Europejską Agencję Leków (EMA).

Może to potrwać od kilku miesięcy do kilku lat.

Przechowywanie

Gdy lek nie jest używany, wkłady należy trzymać w lodówce.

Producent i cena

Afrezza została stworzona przez firmę MannKind Corporation i jest sprzedawana przez firmę Sanofi.

Cena Afrezzy na rynku amerykańskim wynosi 7.54$ za 12 jednostek/dziennie, i jest prawie dwukrotnie wyższa w porównaniu z typową insuliną krótkowidzącą obecną na rynku amerykańskim,Apidrą, która wynosi 3.14$ za 12 jednostek/dziennie. Można więc się spodziewać, że ceny europejskie będą kształtowane na podobnym poziomie.

Źródło: mannkindcorp.com