Przewlekłe powikłania cukrzycowe dotykają serce, stopy, nerki, nerwy, wzrok.

Powikłania cukrzycowe

Wszyscy cierpiący na cukrzycę zmagamy się z zagrożeniem ze strony powikłań cukrzycowych.

W tej sekcji zawarliśmy informacje dotyczące typowych powikłaniach cukrzycowych, jak również zestaw praktycznych porad jak uniknąć tych powikłań.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak uniknąć powikłań cukrzycy i cieszyć się długim zdrowiem, zapisz się newsletter Cukrzyca Polska.

Co to są powikłania cukrzycowe?

Powikłania cukrzycy to zespół schorzeń, które pojawiają się w wyniku cukrzycy. Bardzo ważnym elementem przeciwdziałania powikłaniom cukrzycy jest wiedza na ich temat, jak i wiedza o samej cukrzycy.

Powikłania cukrzycowe dzielimy na:

  • Ostre powikłania – powikłania, które pojawia się w wyniku zbyt niskiego lub zbyt wysokiego poziomu cukru we krwi (glikemii)
  • Przewlekłe powikłania –powikłania, które rozwijają się w wyniku wieloletniego zawyżonego poziomu cukru we krwi

Ostre powikłania cukrzycy

Ostre powikłania to powikłania krótkoterminowe (nagłe), wynikające ze zbyt wysokiego lub zbyt niskiego poziomu cukru we krwi:

Hiperglikemia -poziom cukru we krwi równy i większy 220 mmol/l
Hiperglikemia -poziom cukru we krwi równy i większy 220 mmol/l
  • Hipoglikemia (niski cukier, niski poziom glukozy we krwi lub niedocukrzenie) – to sytuacja, w której poziom cukru we krwi spada poniżej bezpiecznego poziomu
  • Hiperglikemia (wysoki cukier, wyskoki poziom glukozy we krwi) – powikłanie wynikające ze zbyt wysokiego poziomu cukru we krwi
  • Kwasica ketonowa lub kwasica cukrzycowa – to powikłanie częściej obserwowane przy cukrzycy typu 1, następuje w wyniku zbyt wysokiego poziomu cukru we krwi
  • Stan hiperglikemiczno-hiperosmolalny – powikłanie częściej występujące przy cukrzycy typu 2 – również wynika ze zbyt wysokiego poziomy glukozy we krwi.

Ostre powikłania jeśli nie są odpowiednio i szybko leczone, mogą prowadzić do śmierci.

Jeśli jednak zareagujemy szybko, a chory nie zapadnie w śpiączkę, nie mają one długoterminowych, negatywnych konsekwencji.

Jak często występują ostre powikłania?

Ostre powikłania są częstym zjawiskiem w przypadku chorych na cukrzycę typu 1. Bardzo ważne jest aby nie przydarzały się z byt często, a kiedy się pojawią, aby leczyć je zanim przejdą w stan zagrażający choremu.

Znajomość ich objawów oraz metod ich leczenia jest więc bardzo ważna i dla diabetyka jak i dla osób w jego/jej otoczeniu.

Ryzyko wystąpienia ostrych powikłań przypadku innych rodzajów cukrzycy zależy w dużej mirze od tego jakie leki przyjmujesz.

Jeśli przyjmujesz insulinę lub też tabletki pobudzające pracę insuliny, takie jak pochodne sulfonylomocznika albo glinidy, też możesz być narażony na epizody hipoglikemii. W takim przypadku powinieneś wiedzieć jakie są objawy niedocukrzenia i jak na nie reagować.

Przewlekłe powikłania cukrzycowe

Przewlekłe powikłania cukrzycowe dotykają serce, stopy, nerki, nerwy, wzrok.
Powikłania cukrzycowe mogą dotknąć serce, nerki, mózg, wzrok, stopy.

Przewlekłe powikłania cukrzycowe rozwijają się gdy regularnie na przestrzeni lat występuje u Ciebie podwyższony poziom cukru we krwi – hiperglikemia. Nadmiar glukozy we krwi działa jak toksyna i uszkadza naczynia krwionośne. W efekcie krew nie dociera do organów wewnętrznych, powodując trwałe uszkodzenie tych organów. Organy wewnętrzne szczególnie narażone na uszkodzenia w wyniku hiperglikemii, to:

Szkody wyrządzone w wyniku przewlekłych powikłań są zazwyczaj nieodwracalne, tak więc jeśli chcesz się cieszyć zdrowiem, powinieneś unikać hiperglikemii. Im szybciej zaczniesz przeciwdziałać powikłaniom cukrzycowym, tym lepiej.

Przewlekłe powikłania dzielimy na dwa typy, zależnie od rodzaju naczyń krwionośnych, które uległy uszkodzeniu:

  • uszkodzenia małych naczyń krwionośnych (mikroangiopatia) –  doprowadzają one krew do takich organów jak nerki czy stopy.
  • uszkodzenia dużych naczyń krwionośnych (makroangiopatia) – doprowadzają one krew do takich organów jak serce czy mózg.

Mikroangiopatia

Uszkodzenia małych naczyń krwionośnych to:

Makroangiopatia

Uszkodzenia dużych naczyń krwionośnych to:

Jak często wsypują przewlekłe powikłania cukrzycowe?

Przewlekłe powikłania cukrzycowe występują częściej wśród pacjentów, którzy cierpią na cukrzycę przez wiele lat, lub też cierpią na podwyższony poziom cukru – hiperglikemię– we krwi przez kilka lat z rzędu.

Jeśli cukrzyca jest dobrze leczona, to można opóźnić ich wystąpienie o dziesiątki lat, lub też unikać ich całkowicie. Wymaga to wiedzy i dyscypliny, ale jest możliwe. Ponadto, wraz z nabytym doświadczeniem, staje się to dużo łatwiejsze.

W przypadku osób cierpiących na cukrzycę typu 2, często powikłania pojawiają się zanim sama choroba zostanie zdiagnozowana. Dzieje się tak, gdy diagnoza cukrzycy nastąpiła późno.

Dlatego niezwykle ważna jest znajomość objawów cukrzycy, a także regularne badania przesiewowe, tak aby wychwycić cukrzycę na wczesnym etapie i zapobiec powikłaniom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.