Cukrzyca badania diagnostyczne

W tym artykule omówione zostały rodzaje badań diagnostycznych wraz z informacją kiedy są one stosowane. Aby przeczytać jakie rezultaty badań krwi świadczą o cukrzycy, przejdź do sekcji rozpoznanie cukrzycy.

Istnieje kilka różnych badań laboratoryjnych, które lekarz może wykorzystać do rozpoznania cukrzycy. Są one wykorzystywane do ustalenia, czy chorujemy na cukrzycę, oraz do rozpoznania, o jaki typ cukrzycy chodzi.

Badania diagnostyczne na cukrzycę są robione na podstawie próbki krwi żylnej.

Badania diagnostyczne

Poniższe testy mogą zostać wykorzystane do diagnozy cukrzycy.

Glikemia przygodna

Test ten mierzy poziom cukru we krwi o dowolnej porze dnia, bez względu na wcześniej spożyty posiłek. Ten test jest często wykorzystywany do natychmiastowej diagnozy cukrzycy w sytuacji, kiedy istnieją niepokojące objawy – np. w przypadku diagnozy cukrzycy typu 1, jako że nie wymaga uprzedniego postu.

Na potrzeby testu pobierana jest próbka krwi i wysyłana do laboratorium do analizy. Domowy test glukometrem nie powinien być wykorzystany do diagnozy cukrzycy.

Glikemia na czczo

Poziom cukru w krwi pobranej na czczo (minimum 8h po ostatnim posiłku). Test ten jest zazwyczaj przeprowadzany rano, tak, aby ułatwić pacjentom post. Ażeby wynik testu był miarodajny, przez minimum 8h przed testem możesz tylko pić wodę.

Test tolerancji glukozy (OGTT)

Test tolerancji glukozy (lub doustny test obciążenia glukozą – OGTT) to test badający poziom cukru we krwi po spożyciu dużej dawki glukozy. Test wymaga spożycia roztworu 75g glukozy, a następnie, po 2h, bada poziom cukru we krwi. Test ten sprawdza jak nasz organizm radzi sobie z duża ilością cukru, czy nasza trzustka produkuje wystarczającą ilość insuliny, i czy nasz organizm prawidłowo reaguje na insulinę, wchłaniając cukier do organizmu.

Przed spożyciem napoju z glukozy powinieneś być na czczo (min 8h od ostatniego posiłku, dozwolone jest tylko picie czystej wody), wyspany i wypoczęty. Po spożyciu roztworu pozostajesz w stanie spoczynku, w pozycji siedzącej lub leżącej, przez 2h.

Badania na ustalenie typu cukrzycy

W pewnych sytuacjach pomimo zdiagnozowania cukrzycy, nie wiadomo, na jaki typ cukrzycy dana osoba cierpi. Wtedy należy jeszcze zdiagnozować jej typ. Na przykład po zdiagnozowaniu cukrzycy u dorosłej osoby, o prawidłowej masie ciała należy określić, na jaki typ cukrzycy cierpi dana osoba.

Badania na obecność peptydu C

Test na obecność peptydu C jest testem wskazującym jak dużo insuliny produkuje Twoja trzustka. Peptyd C to białko, które jest podłączone do insuliny, kiedy ta wydzielana jest przez trzustkę. Białko to nie jest obecne w insulinie do iniekcji, pozwala, więc dobrze określić poziom funkcjonowania trzustki, niezależnie od tego czy chory bierze zastrzyki z insuliny, czy też nie.

Cukrzyca typu 1 jest najczęściej połączona z niewielką ilością peptydu C we krwi (i deficytem własnej insuliny), ale nie jest to jedyny rodzaj cukrzycy powiązanej z upośledzoną produkcją insuliny.

Przeciwciała anty-GAD

Test na obecność przeciwciał anty-GAD jest wykorzystywany do stwierdzenia cukrzycy typu 1, a zwłaszcza jej podtypu LADA (latent autoimmune diabetes of adulthood). Przeciwciała anty-GAD są odpowiedzialne za niszczenie komórek trzustki i w efekcie, za cukrzycę typu 1 oraz LADA. Ich obecność we krwi jest więc wyznacznikiem tych typów cukrzycy.

GAD to Dekarboksylaza Kwasu Glutaminowego.

Testy genetyczne

Testy genetyczne są wykorzystywane do zidentyfikowania monogenowego typu cukrzycy, zwanego MODY (maturity onset diabetes of the young) oraz utrwalonej cukrzycy noworodkowej.

W ramach testu pobierana jest próbka krwi lub i analizowana pod kątem występowania mutacji genu odpowiedzialnego za występowanie tych form cukrzycy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.