Jak uzyskać prawo jazdy?

Ten artykuł dotyczy procedury uzyskania tak zwanego ‘amatorskiego’ prawa jazdy.

Jeśli posługujesz się samochodem w ramach obowiązków służbowych i szukasz informacji o uzyskaniu zawodowego prawa jazdy, przejdź do artykułu cukrzyca i zawodowe prawo jazdy.

W Polsce cukrzyca nie jest przeszkodą uzyskaniu prawa jazdy.

Każdy, kto nie cierpi na poważne powikłania cukrzycowe, potrafi rozpoznać objawy hipoglikemii i nie ma nawracających stanów ostrej hipoglikemii – możesz swobodnie korzystać z amatorskiego prawa jazdy.

W przypadku kierowców diabetyków nie korzystających z samochodu zawodowo – tak zwanych amatorów – prawo jazdy jest wydawane na 5 lat. Tak wiec co pięć lat musisz przejść wszystkie wymagane prawem badania.

Jest jeden wyjątek od tej reguły – jeśli przejdziesz epizod ciężkiej hipoglikemii. W takiej sytuacji Twój lekarz prowadzący ma prawny obowiązek powiadomić organ wydający prawo jazdy o konieczności ponownej oceny Twojej zdolności do prowadzenia pojazdów.

Cukrzyca i amatorskie prawo jazdy nie wykluczają się
Cukrzyca i prawo jazdy nie wykluczają się

Kogo dotyczą regulacje?

Regulacje dotyczą wszystkich chorych na cukrzycę, jeżdżących amatorsko, którzy:

 • chcą uzyskać prawo jazdy
 • chcą przedłużyć prawo jazdy wydane czasowo
 • muszą przejść przez dodatkowe badania lekarskie, gdyż lekarz lub inny organ (Policja) stwierdzili taką konieczność.

 

 Kategoria prawa jazdySposób wykorzystania prawa jazdy
Grupa 1 – Kierowcy jeżdżący amatorskoA, A1, B, B1, B+E,TAmatorskie prowadzenie samochodu lub motocykla (dojazdy do pracy, zakupy, rekreacja)

Kto wydaje orzeczeniu o stanie zdrowia diabetyka?

W całym procesie oceny Twojej zdolności do prowadzenia pojazdów może brać udział do trzech lekarzy, każdy z nich pełni inną rolę:

 • Lekarz prowadzący chorego na cukrzycę – jest to lekarz z którym masz do czynienia na co dzień. Może to być lekarz bez specjalizacji, lekarz rodzinny, diabetolog lub inny lekarz. Przekazuje historię Twojej choroby konsultantowi diabetologicznemu.
 • Konsultant diabetologiczny – lekarz diabetolog. Jeśli Twój lekarz prowadzący jest również diabetologiem, to może to być ta sama osoba.
 • Lekarz uprawniony – lekarz uprawniony do przeprowadzania badań lekarskich osób prowadzących pojazdy mechaniczne. Lekarz ten ocenia zdolność do prowadzenia pojazdów wszystkich kierowców

Kierowcy z cukrzycą nie – insulinozależną

Jeśli Twoja cukrzyca nie wymaga terapii insuliną, a jedynie terapii lekami i/lub dietą proces jest tańszy i szybszy. Lekarz orzekający może pominąć konsultacje diabetologiczną i samodzielnie wydać orzeczenie o braku przeciwwskazań. Zalecane jest aby poprosił o historię choroby od lekarza prowadzącego, zwłaszcza jeśli zażywasz leki.

Od tej reguły są wyjątki. Lekarz orzekający może zlecić konsultację z diabetologiem przed podjęciem ostatecznej decyzji jeśli uzna, że:

 • Twoja wiedza o leczeniu i powikłaniach cukrzycy jest niedostateczna
 • Nie stosujesz się do zaleceń lekarskich odnośnie samokontroli i leków
 • Glikemia w samokontroli jest mniejsza niż 70 mg/dl (<3,9 mmol/l) w więcej niż 10% wszystkich wyników
 • Odczyt HbA1c jest większy niż 8%

 

Grupa 1 – kierowcy amatorzy
Cukrzyca leczona dietą i lekami doustnymi
Maksymalny okres ważności prawa jazdy5 lat
Bezwzględne przeciwwskazania do uzyskania prawa jazdy1. Nawracająca ciężka hipoglikemia czyli 2 epizody 55 ciężkiej hipoglikemi 55mg/dl (3,0 mmol/l) w ciągu 12 miesięcy
2. Nieświadomość hipoglikemii
Wymagania niezbędne do uzyskania zdolności uzyskania prawa jazdy1. Pełna wiedza o ryzyku hipoglikemii, w szczególności ryzyku utraty przytomności
2. Odpowiednia kontrola nad przebiegiem cukrzycy przez diabetyka
Konieczność konsultacji diabetologicznejNieobowiązkowa (patrz wyżej)
Konieczność udokumentowania kontroli cukrzycy przez lekarza prowadzącegoNieobowiązkowa, ale zalecana

 

Kierowcy z cukrzycą insulinozależną

Jeśli Twoja cukrzyca wymaga terapii insuliną, konsultacja diabetologiczna jest niezbędna. Będziesz również musiał uzyskać historie choroby od lekarza prowadzącego, aby konsultant mógł pełni ocenić przebieg cukrzycy.

Warto się dobrze przygotować do tej wizyty, gdyż jej konsekwencje mogą być poważnie, włącznie z odmową wydania prawa jazdy. Więcej o tym jak się przygotować do konsultacji diabetologicznej.

Poniżej podsumowanie wszystkich wymogów.

Grupa 1 – kierowcy amatorzy
Cukrzyca insulinozależna
Maksymalny okres ważności prawa jazdy5 lat
Bezwzględne przeciwwskazania do uzyskania prawa jazdy1. Nawracająca ciężka hipoglikemia
2. Nieświadomość hipoglikemii
Wymagania niezbędne do uzyskania zdolności uzyskania prawa jazdy1. Pełna wiedza o ryzyku hipoglikemii, w szczególności ryzyku utraty przytomności
2. Odpowiednia kontrola nad przebiegiem cukrzycy przez diabetyka
Konieczność konsultacji diabetologicznejObowiązkowa
Konieczność udokumentowania kontroli cukrzycy przez lekarza prowadzącegoNieobowiązkowa, ale zalecana

Cukrzyca zdiagnozowana w trakcie badań na prawo jazdy

Jeśli cukrzyca została zdiagnozowana w trakcie badań niezbędnych do uzyskania prawa jazdy, decyzję o tym, czy możesz prowadzić podejmuje lekarz uprawniony. Konsultacja diabetologiczna nie jest konieczna. Lekarz uprawniony może orzec:

 • Brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów
 • Czasowe przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów i odroczyć przyznanie prawa jazdy na minimum 6 miesięcy.

W obu powyższych przypadkach lekarz orzekający kieruje również pacjenta do jego POZ na leczenie cukrzycy.

Dowiedz się jakie są całkowite i czasowe przeciwwskazania do uzyskania prawa jazdy.