Kalkulator dokładności glukometru zgodnie z ISO 15197:2003

Glukometr dokładność pomiaru – kalkulator

Poniższy kalkulator dokładności pomiarów glukometrem wykazuje orientacyjny margines błędu, jakim są obarczone wyniki badań krwi, wykonywane glukometrem.

Wpisz uzyskany wynik, a kalkulator wykaże górną i dolną granicę błędu dopuszczalną zgodnie z ISO 15197:2003

[calc_glucose_accuracy]

 

ISO 15197:2003

Kalkulator dokładności wyników glukometru
Kalkulator dokładności wyników glukometru bazuje na ISO 15197:2003

Każdemu przydarzyła się sytuacja, w której glukometr wykazywał jedno, a my czuliśmy coś zupełnie innego. Dzieje się tak, gdyż glukometry, które na co dzień używamy, niekoniecznie zawsze pokazują nasz prawdziwy poziom cukru we krwi. Są one obarczone dopuszczalnym marginesem błędu. O ile wynik mieści się ramach danego marginesu, glukometr jest dopuszczony do użytku.

Na terenie Unii Europejskiej wszystkie glukometry dopuszczone do obrotu ze znakiem CE powinny spełniać standard ISO 15197:2003.

Standard ten mówi, że minimum 95% pomiarów wykonanych danym glukometrem, dopuszczonym do obrotu na terenie UE powinno mieścić się w poniższych granicach błędu, względem pomiarów laboratoryjnych.

WynikDokładność
Powyżej 75 mg/dl (4,2 mmol/l)+/- 20%
Równy lub mniejszy 75 mg/dl (4,2 mmol/l)+/-15 mg/dl / (0.83 mmol/L)

Oznacza to, że jeśli nasz glukometr wykazuje :

  • 60mg/dl, to nasz prawdziwy pomiar krwi może się mieścić między 45 mg/dl a 75mg/dl
  • 200 mg/dl to poziom glukozy może wynosić tylko 166 mg/dl, albo aż 250 mg/dl

Pamiętajmy również, że 5% pomiarów może wykraczać poza powyższe granice błędów i wykazywać całkowicie nieprawidłowy wynik.

Taki jest dozwolony margines błędu, co nie oznacza, że glukometr się musi mylić – może on oczywiście wykazywać dokładny wynik.

Nowy standard ISO 15197:2013

Starając się zwiększyć bezpieczeństwo i dokładność gleukometrów, w 2013 Unia Europejska zaostrzyła standard i wprowadziła nowy standard ISO 15197:2013. Nowe wytyczne zaczną obowiązywać od maja 2016. Więcej na temat nowych wytycznych:

Co wpływa na dokładność wyników?

Poza dokładnością samego glukometru, wynik może być zafałszowany przez warunki atmosferyczne, takie jak zimno, gorąco, lub wysoka wilgotność klimatu. Ponadto, miejsce pobrania krwi może zmienić wynik – jeśli możesz, zawsze pobieraj krew z opuszków palców.

Jednak jednym z najczęstszych przyczyn błędów są brudne ręce, na których pozostałości potu i bród mogą zawyżyć wyniki.

Jeśli więc glukometr wykazuje wynik inny niż podpowiada Twoja intuicja, bezpieczniej będzie powtórzyć badanie.