Kalkulator HbA1c na podstawie wyników badań glukometrem

Kalkulator HbA1c pozwala na szybkie przeliczenie średniego wyniku pomiaru cukru glukometrem na wynik HbA1c.

Aby skorzystać z kalkulatora HbA1c, wpisz średni wynik pomiaru poziomu cukru we krwi glukometrem z ostatnich 3 miesięcy. Im częściej dokonujesz pomiarów cukru glukometrem, tym Twój wynik HbA1c będzie dokładniejszy.

Przelicznik średniego stężenia poziomu cukru we krwi (eAG) na HbA1c

zamień

Poziom cukru w mg/dl:

HbA1c %:

Podany wynik jest wynikiem przybliżonym i nie zastąpi badania laboratoryjnego.

Kalkulator HbA1c korzysta z jednostek, które wykorzystujemy w Polsce – wyniki HbA1c podane są w %, a wyniki poziomu cukru są podane w jednostkach mg/dl.

Jeśli chciałbyś przeliczyć wyniki poziomu cukru we krwi na jednostki mmol/l, skorzystaj z naszego kalkulatora jednostek poziomu cukru we krwi.

Jednostki HbA1c

Obecnie na świecie korzysta się z kilku rodzajów jednostek HbA1c. Dwie najbardziej rozpowszechnione w Europie i w USA są wyrażone w % oraz w jednostkach mmol/mol (millimol na mol).

hemoglobina glikowana kalkulator
Kalkulator HbA1c oblicza wynik HbA1c na podstawie średnich wyników cukru we krwi.

W Polsce korzystamy z jednostek HbA1c wyrażonych w w procentach %, opracowanych w 1993 przez Diabetes Control and Complications Trial (DCCT). Oficjalne dokumenty PTD często jednak posługują się obiema jednostkami. Na świecie dąży się do zmiany jednostek procentowych na jednostki wyrażone w mmol/mol, opracowane przez International Federation of Clinical Chemistry (IFCC). Jednak ze względu na trudności w zmianie nawyków lekarzy oraz pacjentów wiele krajów korzysta z obu jednostek lub z tych jednostek, które są bardziej popularne.

Jedynymi wyjątkami są Japonia oraz Szwecja, które korzystają z własnych jednostek pomiaru HbA1c.

Normy HbA1c

Zalecane normy HbA1c różnią się co do pacjenta. Jeśli jesteś w ciąży, normy HbA1c są podobne do norm przewidzianych osób zdrowych, dla osób starszych normy HbA1c są mniej rygorystyczne. Dowiedz się jakie są normy HbA1c dla rożnych grup pacjentów

Kalkulator HbA1c wykazał wysoki wynik – co robić?

Jeśli kalkulator HbA1c wykazał wysoki wynik HbA1c może to oznaczać, że w ostatnich 3 miesiącach miałeś podwyższony poziom cukru we krwi czyli hiperglikemię. A to z kolei może grozić powikłaniami cukrzycowymi w przyszłości. Koniecznie dokonaj pomiaru HbA1c w laboratorium aby potwierdzić ten wynik oraz zmodyfikuj dietę, tak aby wyrównać glikemię.

Ćwiczenia aerobowe w połączeniu z ćwiczeniami siłowymi są bardzo skuteczną metodą obniżenia glikemii i tym samym wyników HbA1c.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.