Cukrzyca i zawodowe prawo jazdy

W Polsce od 2011 diabetycy, niezależnie od tego czy ich choroba wymaga terapii insuliną czy tez nie, mogą zostać kierowcami zawodowymi. Tak więc cukrzyca i zawodowe prawo jazdy nie wykluczają się.

Cukrzyca i zawodowe prawo jazdy nie wykluczają się.
Cukrzyca i zawodowe prawo jazdy nie wykluczają się.

Jeśli więc masz wystarczającą wiedzę na temat cukrzycy, nie masz epizodów ciężkiej glikemii oraz nie cierpisz na ciężkie powikłania, nic nie stoi na przeszkodzie abyś uzyskał profesjonalne prawo jazdy.

Ten artykuł dotyczy kierowców korzystających z prawa jazdy w ramach obowiązków służbowych. Tutaj znajdziesz informacje o kryteriach uzyskania prawa jazdy do jazdy amatorskiej.

Profesjonale prawo jazdy jest prawem jazdy wydawanym czasowo i musi być okresowo odnawiane, Częstotliwość zależy od typu cukrzycy na jaki cierpisz.

Kogo podlega tym regulacjom?

Regulacje dotyczą wszystkich diabetyków, którzy:

  • chcą uzyskać prawo jazdy do wykonywania swojego zawodu
  • chcą przedłużyć prawo jazdy, które już mają
  • muszą przejść przez dodatkowe badania lekarskie, gdyż lekarz lub inny organ (Policja) stwierdzili taką konieczność.

 

 Kategoria prawa jazdySposób wykorzystania prawa jazdy
Grupa 2Kierowcy zawodowiA, A1, B, B1, B+E,TProwadzenie samochodu lub motocykla do wykonania obowiązków służbowych (kierowcy taksówek, transport, przedstawiciele handlowi)
C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E, pozwolenie do kierowania tramwajem lub świadectwo kwalifikacji zawodowejZawodowy przewóz osób lub ładunków

Kto uczestniczy w tym procesie?

W ocenie Twojej zdolności do prowadzenia pojazdów jako zawodowego kierowcy bierze udział do trzech lekarzy.

  • Lekarz prowadzący Twoja cukrzycę – Twój lekarz z którym masz najczęstszy kontakt. Może to być lekarz bez specjalizacji, lekarz rodzinny, diabetolog lub inny.
  • Konsultant diabetologiczny – lekarz diabetolog. Jeśli Twój lekarz prowadzący jest również diabetologiem, to może to być ta sama osoba. To on ocenia czy Twój stan zdrowia pozwala Ci na zawodowe prowadzenie pojazdów.

Konsultacja diabetologiczna jest obowiązkowa dla kierowców zawodowych. Jest to bardzo waży etap w procesie uzyskania prawa jazdy, więc warto się do niej dobrze przygotować. Dowiedz się jak przygotować się do konsultacji diabetologicznej.

  • Lekarz uprawniony – lekarz uprawniony do przeprowadzania badań lekarskich wszystkich kandydatów na kierowców.

Jakie są kryteria uzyskania zawodowego prawa jazdy dla diabetyków?

Uzyskanie zawodowego prawa jazdy jest trudniejsze niż uzyskanie amatorskiego prawa jazdy.

Nawet jeśli nie zażywasz leków obniżających poziom cukru we krwi, nadal musisz wykazać się wiedzą o chorobie, dostarczyć wszystkie dokumenty dotyczące przebiegu choroby od lekarza prowadzącego i wykazać się właściwą kontrolą choroby.

Jeśli zażywasz leki obniżające poziom cukru we krwi, musisz bezwzględnie wykazać że wiesz jak rozpoznać i leczyć hipoglikemię i czym ona grozi. Upewnij się że wiesz że istnieje ryzyko utraty świadomości, nawet jeśli nigdy nie miałeś ciężkiej hipoglikemii.

Diabetolog konsultant będzie chciał zobaczyć wyniki kontroli glikemii, aby upewnić się, że nie masz epizodów ciężkiej hipoglikemii. W przypadku kierowców korzystających z zawodowego prawa jazdy, nawet jeden epizod ciężkiej glikemii dyskwalifikuje Cię jako kierowcę zawodowego.

Nieświadomość hipoglikemii, czyli sytuacja w której nie potrafisz rozpoznać sygnałów nadchodzące niedocukrzenia, też jest okolicznością dyskwalifikującą, dlatego warto znać wszystkie sygnały niedocukrzenia jak się je leczy. Dowiedz się więcej o jeździe samochodem i ryzyku hipoglikemii.

Diabetolog konsultant również oceni, czy przewlekłe powikłania cukrzycy nie dyskwalifikują Cię z uzyskania zawodowego prawa jazdy. Są to uszkodzenia wzroku, zaawansowana neuropatia oraz bardzo niskie ciśnienie tętnicze.

Więcej o tym jakie są okoliczności dyskwalifikujące znajdziesz tutaj.

Grupa 2 – kierowcy zawodowi
Cukrzyca leczona dietą i lekami doustnymiCukrzyca insulinozależna
Maksymalny okres ważności prawa jazdy3 lata1 rok
Bezwzględne przeciwwskazania do uzyskania prawa jazdy1. jakakolwiek ciężka hipoglikemia czyli wynik glikemii równy i mniejszy niż 55mg/dl (3,0 mmol/l)
2. nieświadomość hipoglikemii – nieumiejętność rozpoznania sygnałów nadchodzącego niedocukrzenia
3. inne powikłania wykluczające możliwość kierowania pojazdami, takie jak uszkodzenia wzroku
Wymagania niezbędne do uzyskania zdolności uzyskania prawa jazdy1. wykazanie pełnej wiedzy o ryzyku hipoglikemii, w szczególności ryzyka utraty przytomności
2. wykazanie odpowiedniej kontroli nad przebiegiem choroby: regularne monitorowanie glukozy we krwi, przynajmniej dwa razy dziennie oraz w porach dnia związanych z kierowaniem pojazdami
3. udokumentowanie kontroli nad przebiegiem choroby przez lekarza prowadzącego
Konieczność konsultacji diabetologicznejObowiązkowa
Konieczność udokumentowania kontroli cukrzycy przez lekarza prowadzącegoObowiązkowa