Leczenie Przyczyny i czynniki ryzyka Typ 2 Wiadomości

Chirurgiczne leczenie otyłości obniża ryzyko cukrzycy typu 2 o 80%

Chirurgiczne leczenie otyłości może pomóc wyrównać glikemię i uniknąć powikłań cukrzycowych.
Chirurgiczne leczenie otyłości zapobiega cukrzycy typu 2

Według wyników badań opublikowanych 3 listopada 2014 w magazynie Lancet Diabetes and Endocrinology, chirurgiczne leczenie otyłości obniża ryzyko cukrzycy typu 2 o aż 80%. Badanie kohortowe (obserwacyjne) było prowadzone przez 7 lat przez naukowców z University College London.

W przeszłości lekarze zauważyli, że chirurgiczne leczenie otyłości przyczynia się do wydłużenia średniej długości życia, zmniejsza ryzyko chorób, takich jak cukrzyca typu 2 oraz poprawia jakość życia pacjentów. Aby jednak móc sformułować naukowe wnioski, brak było twardych, statystycznych dowodów.

Naukowcy postanowili więc zebrać statystyczne dowody i sprawdzić czy fatyczne chirurgiczne leczenie otyłości zmniejsza ryzyko cukrzycy typu 2, i jeśli tak, to, w jakim stopniu. Badacze monitorowali ponad 4,300 pacjentów przez okres 7 lat. W badaniu udział wzięły osoby miedzy 20 and 100 rokiem życia, mężczyźni i kobiety, o BMI równym lub większym 30. Podzielili oni uczestników badania na dwie grupy – obie po 2,167 osób. W pierwszej grupie wszyscy uczestnicy przesili jakąś postaćchirurgicznego leczenia otyłości, w drugiej grupie uczestnicy nie przeszli takiego zabiegu. Poza samym faktem przejścia operacji, obie grupy były skonstruowane w taki sposób, aby ich skład był do siebie podobny pod względem kryteriów demograficznych.

Zastosowane metody operacyjnego leczenia otyłości to opaska żołądkowa, bypass żołądkowy oraz rękawkowe zmniejszenie żołądka.

Następnie przez 7 kolejnych lat naukowcy monitorowali stan zdrowia uczestników, sprawdzając czy i ilu pacjentów zachoruje na cukrzycę typu 2.

Okazuje się, że chirurgiczne leczenie otyłości w ogromnym stopniu ograniczana ilość zachorowań na cukrzycę. W grupie osób, które przeszły CHLO, tylko 4% uczestników zachorowało na cukrzycę zaś w grupie kontrolnej, w której uczestnicy nie przeszli operacji aż 16% uczestników zapadało na cukrzycę typu 2. Wszystkie trzy typy operacji wykazały się podobnym poziomem skuteczności, aczkolwiek bypass żołądkowy i resekcja żołądka okazały minimalnie bardziej skuteczne, zaś opaska żołądkowa minimalnie mniej skuteczna.

Jest to istotne badanie, pokazujące, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Operacyjne leczenie otyłości jako metoda profilaktyki chorób metabolicznych, w tym cukrzycy typu 2 powinno być oferowane dużo częściej. Jeśli uważasz że kwalifikujesz się na taki typ terapii, poproś lekarza o skierowanie do lekarza bariatry. Więcej na temat, czym są chirurgiczne metody leczenia otyłości oraz jakie są rodzaje operacyjnych metod leczenia otyłości.

Monika Ostrowska

UkończyłaM Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w Londynie. Od czasu poślubienia diabetyka typu 1, cukrzyca i jej zagadnienia stały się moją największą pasją. Każdą wolną chwilę spędzam na pogłębianiu wiedzy o biologii cukrzycy.

Uważam, że o cukrzycy mówi się stanowczo za mało, a wiedza o niej powinna być popularyzowana, w zwłaszcza w szkołach. Szczególnie interesują mnie zaganiania z zakresu dietoterapii i dietetyki, a także nowoczesne metody leczenia cukrzycy. Śledzę wszystkie najnowsze doniesienia z zakresu badań nad komórkami macierzystymi, przeszczepami oraz terapiami lekowymi.

W Cukrzyca Polska odpowiadam za wiadomości, zwłaszcza z zakresu cukrzycy typu 1, a także za marketing i komunikację.

W czasie wolnym lubię biegać oraz czytać.

Przejdź do strony z pozostałymi autorami portalu Cukrzyca Polska.