Wiadomości

Informacje dotyczące możliwości dofinansowania systemu FreeStyle Libre

System monitorowania glikemii FreeStyle Libre pomaga chorym na cukrzycę kontrolować poziom cukru szybko, wygodnie i bez kłucia palców. Wystarczy założyć na ramię mały,

14-dniowy sensor i zeskanować go, przykładając telefon z włączoną, darmową aplikacją Freestyle LibreLink. Po 1 sek. na telefonie pojawi się m.in. wynik z aktualną glikemią.

Obecnie refundacja NFZ obejmuje jedynie zakup sensorów FreeStyle Libre dla dzieci

i młodzieży od 4. do 18. roku życia z cukrzycą typu 1, z bardzo dobrze monitorowaną glikemią, tj. przy co najmniej 8-krotnych pomiarach glikemii na dobę. Pozostali chorzy na cukrzycę muszą za nie zapłacić sami lub poszukać innych źródeł dofinansowania. Rozwiązania, które warto rozważyć to wsparcie zakładu pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub pozyskanie funduszy za pośrednictwem popularnych zbiórek publicznych. Osoby

z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą również skorzystać z odliczeń przy składaniu deklaracji PIT.

Dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

O pomoc finansową przy zakupie systemu FreeStyle Libre można zwrócić się między innymi do swojego pracodawcy. Zakłady pracy w ramach wsparcia z Funduszu Socjalnego na wniosek chorego mogą zobowiązać się do pokrycia części lub całości rocznego kosztu zakupu sensorów. Wysokość dofinansowania może być zależna od wielu czynników, zwłaszcza sytuacji materialnej pracownika ubiegającego się o pomoc. Konkretne warunki dotyczące wnioskowania i przyznawania świadczeń w danym zakładzie pracy są zawsze ujęte w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i w tym dokumencie należy poszukiwać podpowiedzi na temat istniejących możliwości pomocy oraz obowiązującego sposobu wnioskowania o takie dofinansowanie.

Wsparcie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

W przypadku kłopotów finansowych, osoby chore i niepełnosprawne mogą również liczyć na pomoc ze strony PCPR, które powołane są do licznych działań zdefiniowanych m.in. w ustawie z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, a także w ustawie z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W ramach swoich obowiązków Centra na wniosek osób zainteresowanych wsparciem współfinansują wydatki poniesione na zakup sprzętów wspierających rehabilitację osób niepełnosprawnych. Pomoc finansowa jest uzależniona od dochodów wnioskującego i maksymalnie może wynosić 60% kosztów zakupu potrzebnego sprzętu. Diabetyk zainteresowany taką formą wsparcia powinien skontaktować się z lokalnym Centrum Pomocy Rodzinie.

Dofinansowanie uzyskane w ramach zbiórki publicznej

Zakup FreeStyle Libre można również sfinansować dzięki darowiznom przekazanym w ramach zbiórki publicznej. Zbiórki publiczne mogą być prowadzone przez organizacje pozarządowe, organizacje wyznaniowe i kościelne, komitety społeczne. Każdą zbiórkę oraz sprawozdania dotyczące jej przebiegu zgłasza się na portalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jeśli sytuacja tego wymaga, chorzy na cukrzycę również na tej drodze mogą poszukiwać wsparcia finansowego, np. kontaktując się z jedną z organizacji pożytku publicznego. Można również zorganizować zbiórkę w Internecie na portalach typu pomagam.pl, siepomaga.pl i innych.

Odliczenia od uzyskanego dochodu w deklaracji PIT osoby niepełnosprawnej lub osoby ją utrzymującej

W ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej przy rozliczeniu PIT można odliczyć faktycznie poniesione wydatki, które związane są z celami rehabilitacyjnym lub ułatwieniem czynności życiowych. Ulga ta może zatem dotyczyć również kosztów zakupu sensorów do monitorowania glikemii. Aby skorzystać z odliczenia należy mieć ważne orzeczenie o niepełnosprawności oraz faktury potwierdzające wysokość poniesionych kosztów w danym roku. 

Artykuł promocyjny

Aplikacja FreeStyle LibreLink jest przeznaczona na smartfony z funkcją NFC i systemem operacyjnym Android 8.0 lub nowszym oraz na telefony iPhone 7 i nowsze z systemem operacyjnym w wersji 13.2 i nowszej. Korzystanie z FreeStyle LibreLink wymaga uprzedniej rejestracji w systemie LibreView. Aplikacja/Czytnik może odczytać dane z  sensora, jeśli znajduje się do 4 cm od niego. Pomiar  z opuszki palca jest konieczny w przypadku szybkich zmian stężenia glukozy, podczas których jej stężenie w płynie śródtkankowym może nie odzwierciedlać dokładnie stężenia we krwi lub kiedy odczuwane przez pacjenta objawy (przede wszystkim hipoglikemii) są niezgodne z odczytami systemu FreeStyle Libre. 

ADC-27243

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.