Powikłania Typ 1 Wiadomości

Cukrzyca typu 1 zwiększa ryzyko przedwczesnego starzenia mózgu

Komórki mózgowe stażeją się szybciej w cukrzycy typu 1
Cukrzyca typu 1 zwiększa ryzyko starzenia się mózgu

U 30% osób z rozpoznaną w dzieciństwie cukrzycą typu 1 wykazano przedwczesne starzenie mózgu, co może prowadzić do załamania funkcji poznawczych w późniejszym wieku.

Badanie, opublikowane na łamach magazynu “Neurologia”, sugeruje, że dorośli w średnim wieku z cukrzycą typu 1 mają więcej ognisk hiperintensywnych w substancji białej mózgu, co wpływa na ich zdolność przetwarzania informacji.

Zapobieganie takiej sytuacji to rzucenie palenia oraz wszytko co zapobiega neuropatii, czyli na przykład wyrównana glikemia.

Wysoki poziom ognisk hiperintensywnych w cukrzycy typu 1

W ramach eksperymentu przebadano ogniska hiperintensywne substancji białej u 178 osób. 97 przebadanych osób miało cukrzycę typu 1, pozostałe 81 pacjentów nie miało jakichkolwiek problemów cukrzycowych. Średnia wieku uczestników wynosiła około 49 lat.

33 % uczestników z cukrzycą typu 1 wykazało oznaki wysokiego poziomu ognisk hiperintensywnych substancji białej. W grupie bez cukrzycy typu 1 podwyższony poziom wystąpił jedynie u 7% pacjentów. Wyniki nie zmieniły się po uwzględnieniu poziomu glukozy, poziomu aktywności fizycznej i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi.

Następnie naukowcy przeprowadzili serię trzech badań poznawczych, które sprawdzały zdolności uczestników do przetwarzania informacji (sprawność poznawczą i inteligencję werbalną). Próby zostały zaprojektowane tak, aby nie wpływał na nie wiek, edukacja, czy inne czynniki niezwiązane.

Palenie i neuropatia zwiększają ryzyko aż trzykrotnie

Uczestnicy z wysokim poziomem ognisk hiperintensywnych w substancji białej wolniej przetwarzali informacje. A to oznacza, że pacjenci z cukrzycą typu 1 mają zwiększone ryzyko załamania się funkcji poznawczych.

Również inne czynniki odgrywały tu rolę. Palenie i neuropatia również zwiększyły ilość ognisk hiperintensywnych istoty białej, i to nawet trzykrotnie (w porównaniu z osobami, u których te czynniki nie występowały). Oznacza to, że rzucenie palenia oraz utrzymanie właściwego poziomu cukru, tak aby uniknąć neuropatii pomagają uniknąć przedwczesnego starzenia mózgu.

Naukowcy odkryli, że nadciśnienie tętnicze nie wpływa na poziom ognisk hiperintensywnych w substancji białej mózgu.

Dr Karen A. Nunley, główny autor badania, powiedziała: “Musimy dowiedzieć się więcej na temat wpływu cukrzycy typu 1 na funkcje poznawcze pacjentów. Potrzebne są badania długoterminowe, których wyniki mogłyby zmniejszyć a nawet zapobiec starzeniu mózgu i załamaniu zdolności poznawczych u diabetyków.”

Monika Ostrowska

UkończyłaM Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w Londynie. Od czasu poślubienia diabetyka typu 1, cukrzyca i jej zagadnienia stały się moją największą pasją. Każdą wolną chwilę spędzam na pogłębianiu wiedzy o biologii cukrzycy.

Uważam, że o cukrzycy mówi się stanowczo za mało, a wiedza o niej powinna być popularyzowana, w zwłaszcza w szkołach. Szczególnie interesują mnie zaganiania z zakresu dietoterapii i dietetyki, a także nowoczesne metody leczenia cukrzycy. Śledzę wszystkie najnowsze doniesienia z zakresu badań nad komórkami macierzystymi, przeszczepami oraz terapiami lekowymi.

W Cukrzyca Polska odpowiadam za wiadomości, zwłaszcza z zakresu cukrzycy typu 1, a także za marketing i komunikację.

W czasie wolnym lubię biegać oraz czytać.

Przejdź do strony z pozostałymi autorami portalu Cukrzyca Polska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.